Навигационна пътека

Бюрокрация – колкото по-малко, толкова по-добре - 23/10/2009

Жена, заменяща купчина папки с лист хартия със знака на ЕС ©ЕО

Предприятията в ЕС могат да спестят повече от 40 млрд. евро съгласно предложенията за намаляване на административните формалности.

През 2007 г. Комисията си постави за цел до 2012 г. да намали с 25 % годишните административни разходи за предприятията, произтичащи от разпоредби на ЕС.

Днес, две години преди крайния срок, според последния доклад за напредъка на ЕС изглежда, че тя ще постигне своята цел и дори ще я надмине.

Според изчисления на Комисията, общата годишна тежест за предприятията, произтичаща от европейското законодателство и производните му национални правила, възлиза на около 124 млрд. евро за административни формалности.

Понастоящем, съгласно въведените или вече одобрени мерки, предприятията могат да спестяват 7 млрд. евро годишно от административни разходи. Те биха могли да спестят още 31 млрд. евро, ако европейските лидери и законодатели се споразумеят по други мерки, които са предложени и чакат одобрение. Мерките включват опростени счетоводни правила за предприятия с максимум 10 служители, както и премахване на ограниченията при използване на електронни фактури за отчитане на данък добавена стойност.

Други 2 млрд. евро могат да бъдат спестени съгласно предстоящи предложения, включващи мерки за улесняване на признаването на предприятията като превозвачи, опростяване на счетоводните баланси и отчетите за приходи и разходи, както и освобождаване на хотелите от статистическо отчитане.

Взети заедно, планираните, предложените и одобрените мерки представляват повече от 40 млрд. евро или 33 % от административните разходи.

„Комисията е на прав път към постигане на своите цели за намаляване на бюрокрацията за предприятията“, заяви председателят Барозу.

Намаляването на административните формалности е ключов елемент от стратегията на Комисията за извеждане на икономиката от рецесията и подпомагане на предприятията, докато получаването на кредити все още е трудно. Повечето от мерките са насочени към малките фирми, които осигуряват по-голяма част от заетостта в ЕС. Тези фирми често се сблъскват с административни пречки и трудности при търсенето на финансиране.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки