Sökväg

Små företag – stora idéer - 06/05/2009

Den första europeiska veckan för små och medelstora företag ska hjälpa småföretagen och främja företagandet.

Cirka 99 % av alla europeiska företag är små och medelstora företag med färre än 250 anställda. De är viktiga arbetsgivare och kan skapa många nya jobb. De små företagen väntas därför spela en central roll när det gäller att vända den ekonomiska nedgången i Europa.

EU-kommissionen anordnar nu för första gången en europeisk vecka för små och medelstora företag den 6–14 maj. Över 1 000 evenemang kommer att gå av stapeln i 35 länder för att informera företagarna om de olika former av stöd som finns. Folk kommer också att uppmuntras att starta egna företag.

Tanken med veckan är att skapa ett partnerskap, där EU erbjuder stöd och råd och företagen blir mer konkurrenskraftiga och stimulerar ekonomin. Företagarna får också tillfälle att utbyta erfarenheter och bra idéer.

Under veckan kommer man också att informera om EU:s småföretagsakt DeutschEnglishfrançais, som vill skapa lika möjligheter för små och medelstora företag i hela EU och hjälpa dem att växa genom att minska byråkratin.

Genom att "tänka småskaligt först" ska beslutsfattarna innan de inför nya regler fundera över hur de små företagen påverkas. På så vis kan företagarna slippa onödiga rättsliga och administrativa bördor. Kommissionen vill också göra det lättare för småföretagen att få ekonomiskt stöd från Europeiska investeringsbanken, och uppmuntra kvinnor och unga människor att starta eget.

De senaste fem åren har kommissionen också lättat på restriktionerna för statligt stöd, så att företagen lättare ska kunna delta i offentlig upphandling. Just nu håller kommissionen på att försöka åtgärda problemet med sena kundbetalningar, som gör det svårt för företagen att betala sina egna räkningar i tid och tvingar många företag i konkurs.

EU:s webbplats för små och medelstora företag

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar