Navigačný riadok

Malé podniky, veľké nápady - 06/05/2009

Prvý Európsky týždeň MSP podporuje malé a stredné podniky a podnecuje podnikanie.

Takmer 99 % všetkých európskych spoločností tvoria malé a stredné podniky (tzv. MSP), t. j. podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov. Ako najvýznamnejší zamestnávatelia a tvorcovia pracovných miest by mali zohrať kľúčovú rolu pri oživení európskeho hospodárstva.

Prvý Európsky týždeň MSP sa koná od 6. do 14. mája. Pri tejto príležitosti sa v 35 krajinách uskutoční vyše 1000 podujatí s cieľom zvýšiť povedomie podnikateľov o možných formách podpory a podnietiť ľudí k zakladaniu vlastných spoločností.

Tento týždeň aktivít by mal viesť k vytvoreniu partnerstva medzi EÚ a MSP, v rámci ktorého by EÚ mala zabezpečiť poradenstvo a výpomoc a MSP by na oplátku mali zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a prispieť k oživeniu hospodárstva. Účastníci podujatí budú mať takisto príležitosť podeliť sa o svoje osvedčené postupy a skúsenosti.

Podnikatelia zároveň získajú viac informácií o tzv. Small Business Act DeutschEnglishfrançais (právny predpis o malých podnikoch), ktorého cieľom je vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetky malé a stredné podniky v celej EÚ a podporiť ich rast redukciou byrokracie.

Základný princíp tohto právneho predpisu „najskôr myslieť v malom“ vyzýva tvorcov politiky, aby pri tvorbe všetkých nových predpisov zohľadnili ich dosah na MSP a vyhli sa tak nežiaducej právnej a administratívnej záťaži. Komisia zároveň pomáha malým a stredným podnikom pri získavaní finančnej podpory z Európskej investičnej banky a podnecuje ženy a mladých ľudí k podnikaniu.

Za uplynulých päť rokov uvoľnila obmedzenia týkajúce sa vládnej podpory, čím uľahčila účasť MSP na verejnom obstarávaní. V súčasnosti sa venuje problematike omeškaných platieb od klientov, kvôli ktorým mnohé spoločnosti nie sú schopné platiť včas vlastné faktúry, čo mnoho malých a stredných podnikov vedie k bankrotu.

Európske webové stránky pre MSP

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy