Ścieżka nawigacji

Małe firmy, duże ambicje - 06/05/2009

Pierwszy Europejski Tydzień MŚP ma na celu wspieranie małych firm i przedsiębiorców oraz promowanie ducha przedsiębiorczości.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, tzw. MŚP, które zatrudniają maksymalnie 250 pracowników, stanowią około 99 proc. wszystkich europejskich firm. Są one głównymi pracodawcami i głównym źródłem nowych miejsc pracy. Dlatego też MŚP według wszelkiego prawdopodobieństwa odegrają zasadniczą rolę w wyprowadzeniu gospodarki europejskiej z aktualnego zastoju.

Pierwszy Europejski Tydzień MŚP, zorganizowany z inicjatywy Komisji, odbędzie się w dniach 9–14 maja. Z tej okazji zaplanowano ponad 1000 imprez w 35 krajach. Ich celem będzie propagowanie wiedzy na temat różnych rodzajów pomocy dostępnej dla przedsiębiorstw oraz zachęcanie obywateli do założenia własnej firmy.

Inicjatywa ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy UE a MŚP: dzięki wsparciu i usługom doradczym, jakie udostępnia Unia, MŚP mają stać się bardziej konkurencyjne i pobudzić gospodarkę. Imprezy będą dla przedsiębiorców doskonałą okazją do wymiany sprawdzonych rozwiązań oraz doświadczeń.

Inicjatywa ma również podnieść świadomość społeczną na temat unijnego programu Small Business Act DeutschEnglishfrançais , który ma na celu zapewnienie wszystkim MŚP w całej UE równych możliwości oraz ułatwienie im rozwoju poprzez ograniczenie obciążeń administracyjnych.

Zgodnie z zasadą „Najpierw myśl na małą skalę” działacze polityczni muszą mieć na uwadze potencjalny wpływ nowych przepisów na działalność małych przedsiębiorstw i kształtować je tak, aby nie stwarzały niepotrzebnych obciążeń, zarówno prawnych, jak i administracyjnych, dla firm. Komisja stara się również sprawić, by małym firmom łatwiej było uzyskać wsparcie finansowe z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także zachęca kobiety i młodych ludzi do założenia własnej działalności gospodarczej.

W ostatnich latach Komisji udało się również przyczynić do zmniejszenia ograniczeń dotyczących pomocy państwa. Dzięki temu małym firmom łatwiej jest ubiegać się o zamówienia publiczne. Obecnie Komisja stara się rozwiązać problem opóźnień w płatnościach ze strony klientów, który utrudnia małym firmom opłacanie rachunków w terminie i w wielu przypadkach prowadzi do upadłości.

Europejski portal dla MŚP

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki