Navigācijas ceļš

Mazs uzņēmums, lielas idejas - 06/05/2009

Pirmo Eiropas MVU nedēļu rīko, lai atbalstītu mazos uzņēmumus un veicinātu uzņēmējdarbību.

Apmēram 99% no visiem Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi jeb MVU, kuros ir mazāk nekā 250 darbinieku. Tie ir svarīgi darba devēji un rada visvairāk jaunu darbavietu. Līdz ar to gaidāms, ka tieši šādiem uzņēmumiem būs liela nozīme pašreizējo Eiropas ekonomikas nedienu pārvarēšanā.

Pirmā Eiropas MVU nedēļa, ko rīko Eiropas Komisija, būs 6.-14. maijā. 35 dalībvalstīs būs organizēti vairāk nekā 1000 pasākumi, lai uzņēmējus informētu par to, kāda palīdzība viņiem ir pieejama. Iedzīvotājus arī rosinās dibināt pašiem savu uzņēmumu.

Galvenais šā pasākuma mērķis ir ES un MVU partnerības izveide. Iecerēts, ka šajā partnerībā ES piedāvās atbalstu un padomu, savukārt mazie uzņēmumi kļūs konkurētspējīgāki un stimulēs ekonomiku kopumā. Šīs nedēļas laikā uzņēmumiem būs arī iespēja apmainīties ar pieredzi un informāciju par paraugpraksi.

Paredzēts arī vairot plašākas sabiedrības informētību par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu DeutschEnglishfrançais. Tā mērķis ir visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem radīt vienādas iespējas visā ES, kā arī mazināt birokrātiju, tādējādi veicinot MVU izaugsmi.

Viens no šā akta pamatprincipiem ir “vispirms domāt par mazākajiem”. Tas ir atgādinājums politikas veidotājiem, ka ikviens jauns noteikums ietekmē arī mazos uzņēmumus un ka būtu jāvairās no nevajadzīga juridiska un administratīva sloga radīšanas MVU. Komisija nelieliem uzņēmumiem arī atvieglos finansējuma saņemšanu no Eiropas Investīciju bankas, kā arī aicinās sievietes un jauniešus veidot savu uzņēmumu.

Pēdējos piecos gados Komisija ir mazinājusi valsts atbalstam noteiktos ierobežojumus, tādējādi atvieglojot mazo uzņēmumu dalību publiskā iepirkuma konkursos. Pašlaik Komisija risina klientu novēloto maksājumu problēmu, kuras dēļ uzņēmumiem ir grūti laikā samaksāt rēķinus un kura daudzus mazos uzņēmumus noved pie bankrota.

ES interneta portāls mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites