Navigointipolku

Pieni on kaunista – yritysmaailmassakin - 06/05/2009

Euroopan pk-yritysviikko kannustaa yrittäjyyteen

Noin 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää. Ne ovat huomattava työllistäjä ja luovat eniten uusia työpaikkoja. Pk-yrityksillä onkin tärkeä rooli, kun Euroopan talous ponnistelee ulos taantumasta.

Komissio järjestää 6.–14. toukokuuta ensi kertaa eurooppalaisen pk-yritysviikon. Teemaviikon aikana 35 maassa on yli 1 000 tapahtumaa, joissa jaetaan tietoa yritystuesta ja rohkaistaan ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi.

Tavoitteena on lisätä EU:n tukea ja apua pk-yrityksille, jotta niiden kilpailukyky paranee ja talouskehitys vauhdittuu. Tapahtumien yhteydessä yrittäjillä on myös erinomainen tilaisuus vaihtaa kokemuksia ja tietoa hyvistä toimintamalleista.

Pk-yritysviikko on osa Small Business Act DeutschEnglishfrançais -toimenpidepakettia. Sen avulla halutaan luoda pk-yrityksille yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikkialla EU:ssa ja parantaa niiden kasvumahdollisuuksia karsimalla byrokratiaa. Toimenpiteissä korostetaan ”pienet ensin” -periaatetta, jonka mukaan päättäjien olisi arvioitava, miten uudet säännökset vaikuttavat pienyrityksiin, ja vältettävä perusteetonta sääntelyä ja hallinnollisia velvoitteita.

Komissio valmistelee myös toimia, joilla parannetaan pienyritysten mahdollisuuksia saada Euroopan investointipankin tukea ja kannustetaan naisia ja nuoria ryhtymään yrittäjiksi. Viime vuosina komissio on lieventänyt valtiontukisääntöjä, jotta pienyritysten olisi helpompi osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Parhaillaan komissio laatii toimenpiteitä, joilla ehkäistään maksuviivästyksiä. Kun maksuja ei saada ajallaan, monet pienyritykset voivat itse joutua maksuvaikeuksiin ja päätyä jopa konkurssiin.

Eurooppalainen pk-yritysportaali

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä