Navigatsioonitee

Väike ettevõte, suured ideed - 06/05/2009

Esimene Euroopa ettevõtlusnädal VKEde toetuseks ja ettevõtluse julgustamiseks.

Umbes 99 protsenti Euroopa ettevõtetest on väikesed ettevõtted – VKEd, s.o väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kus töötab kuni 250 inimest. Väikestelt ettevõtetelt kui peamistelt tööandjatelt ja uute töökohtade loojatelt oodatakse olulist panust Euroopa majanduslangusest väljatoomisel.

Euroopa Komisjon korraldab 6. – 14. mail esimese Euroopa ettevõtlusnädala. 35 riigis toimub üle 1000 ürituse, mille raames suurendatakse ettevõtjate teadlikkust olemasolevatest toetustest. Inimesi kutsustakse ka üles looma oma ettevõte.

Ettevõtlusnädala eesmärk on luua ELi ja VKEde vahel partnerlus, mille raames EL pakub väikestele ettevõtetele abi ja nõuandeid konkurentsivõime suurendamiseks ja majanduse elavdamiseks. Ürituste käigus saavad ettevõtjad jagada oma kogemusi ning parimaid tavasid.

Samuti tutvustatakse Euroopa algatust „Small Business Act” DeutschEnglishfrançais , mille eesmärk on luua väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ühesugused võimalused üle kogu ELi ning soodustada bürokraatia vähendamise abil selliste ettevõtete kasvu.

Algatuse põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele” soovitab poliitikakujundajatel kaaluda iga uue eeskirja mõju väikestele ettevõtetele, et vältida neile tarbetu õigusliku ja halduskoorma tekitamist. Komisjon muudab väikeste ettevõtete jaoks Euroopa Investeerimispangast rahalise abi saamise lihtsamaks ning kutsub naisi ja noori üles looma oma ettevõte.

Viie viimase aasta jooksul on komisjon vähendanud piiranguid valitsusabi saamisel ning lihtsustanud väikestele ettevõtetele kandideerimist riigihangetes osalemiseks. Komisjon tegeleb praegu klientide sooritatavate maksete hilinemise probleemiga. Selline hilinemine raskendab ettevõttel oma arveid õigeaegselt tasuda ning põhjustab paljude väikeste ettevõtete pankroti.

Euroopa portaal VKEdele

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad