Διαδρομή πλοήγησης

Μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες ιδέες - 06/05/2009

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα.

Το 99% περίπου των ευρωπαϊκών εταιρειών είναι μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ - μικρομεσαίες επιχειρήσεις) με λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Ως σημαντικοί εργοδότες και κύρια πηγή απασχόλησης, οι εταιρείες αυτές αναμένεται να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από τη σημερινή ύφεση.

Η Επιτροπή διοργανώνει την πρώτη Εβδομάδα ΜΜΕ από τις 6 ως τις 14 Μαΐου, με 1.000 εκδηλώσεις σε 35 χώρες και με στόχο την ενημέρωση των επιχειρηματιών για τη στήριξη που θα μπορούσαν να λάβουν. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα ενθαρρυνθούν επίσης οι ενδιαφερόμενοι να ιδρύσουν τις δικές τους εταιρείες.

Στόχος της εβδομάδας αυτής είναι να δημιουργηθεί μια εταιρική σχέση ΕΕ-ΜΜΕ στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ θα προσφέρει στήριξη και συμβουλές, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να τονώσουν την οικονομία. Κατά τις εκδηλώσεις οι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και εμπειρίες.

Με τις εκδηλώσεις θα βελτιωθεί, επίσης, η ενημέρωση σχετικά με το νόμο της ΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις DeutschEnglishfrançais, με τον οποίο επιδιώκεται να δημιουργηθούν οι ίδιες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ και να διευκολυνθεί η ανάπτυξή τους με περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» από την οποία διαπνέεται αυτός ο νόμος, υπενθυμίζει στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής ότι πρέπει να συνεκτιμούν τις συνέπειες κάθε νέας ρύθμισης για τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγεται η εις βάρος τους δημιουργία περιττών νομικών και διοικητικών προβλημάτων. Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης τη χρηματοδοτική στήριξη των μικρότερων εταιρειών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προτρέπει γυναίκες και νέους να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Την τελευταία πενταετία, η Επιτροπή έχει επίσης χαλαρώσει τους περιορισμούς που ισχύουν για κρατική στήριξη απλουστεύοντας τη διαδικασία συμμετοχής μικρών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις. Αυτή την περίοδο δε, εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των καθυστερημένων πληρωμών από πελάτες τους, λόγω των οποίων δυσκολεύονται να εξοφλήσουν εγκαίρως τους δικούς τους λογαριασμούς με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να οδηγούνται σε πτώχευση.

Ευρωπαϊκη πύλη για τις ΜΜΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι