Cesta

Malé podniky, velké nápady - 06/05/2009

První Evropský týden malých a středních podniků podporuje firmy a vybízí k podnikání.

Téměř 99 % všech firem v EU tvoří malé a střední podniky (MSP), které mají méně než 250 zaměstnanců. Jelikož představují důležité zaměstnavatele a hlavní zdroj nových pracovních míst, očekává se od nich, že budou hrát významnou roli při překonávání současné hospodářské krize v Evropě.

Komise proto ve dnech 6. až 14. května pořádá prví Evropský týden malých a středních podniků. Ve 35 zemích se bude konat přes 1 000 různých akcí, jež mají zvýšit informovanost podnikatelů o typech dostupné podpory. Občané budou také nabádáni k tomu, aby si založili svou vlastní firmu.

Cílem tohoto týdne je vytvořit jakési partnerství mezi malými podniky a Evropskou unií, v rámci kterého by EU firmám poskytovala podporu a rady, a ty by se tak staly konkurenceschopnějšími a stimulovaly by ekonomiku. Akce rovněž nabídnou podnikatelům příležitost si vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy.

Během tohoto týdne by se také měla zvýšit informovanost o iniciativě EU na podporu MSP s název „Small Business Act“ DeutschEnglishfrançais, jejíž cílem je vytvořit stejné příležitosti pro všechny malé a střední podniky v Unii a pomoci jim v růstu díky snížení byrokratické zátěže.

Zásada této iniciativy „Mysli nejdříve v malém“ nabádá tvůrce politiky, aby zvážili dopad jakéhokoli předpisu na malé podniky a vyvarovali se tak vytvoření zbytečné právní a administrativní zátěže pro podniky. Komise se rovněž snaží ulehčit malým podnikům získávání finanční podpory od Evropské investiční banky a povzbuzuje ženy a mladé lidi, aby začali podnikat.

V posledních pěti letech Komise také zmírnila omezení státní pomoci, a usnadnila tak malým podnikům podávání přihlášek do výběrových řízení na veřejné zakázky. V současné době se zabývá problémem pozdních plateb od odběratelských firem, což podnikům znesnadňuje placení svých vlastních účtů včas, a nutí tak mnoho firem k bankrotu.

Evropský portál pro malé podniky

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy