Навигационна пътека

Малки предприятия, големи идеи - 06/05/2009

Първата европейска седмица на малките и средните предприятия се организира в подкрепа на малките предприятия и предприемачеството.

Повече от 99% от европейските компании са малки предприятия - МСП (малки и средни предприятия) - с по-малко от 250 служители. Тъй като те са основни работодатели и главен източник на нови работни места, от тях се очаква да изиграят решаваща роля за извеждането на европейската икономика от настоящата икономическа криза.

Комисията провежда първата европейска седмица на малките и средните предприятия от 6 до 14 май. Над 1000 прояви ще се състоят в 35 страни, повишавайки осведомеността сред предприемачите за различните видове подкрепа. Хората също така ще бъдат насърчавани да основават свои собствени компании.

Целта на седмицата е да се създаде партньорство между ЕС и МСП, в което ЕС предлага подкрепа и съвети, а малките предприятия повишават конкурентоспособността си и стимулират икономиката. Проявите освен това ще дадат възможност на предприемачите да обменят най-добри практики и опит.

Дейностите също така ще повишават осведомеността за Small Business Act DeutschEnglishfrançais (Закон за малкия бизнес) на ЕС, чиято цел е създаването на равни възможности за малките и средните предприятия в Съюза и подпомагането на техния растеж чрез намаляване на административните формалности.

Изложеният в закона принцип „Мисли първо за малките!“ приканва политиците да вземат предвид въздействието на всяко ново правило върху малките фирми, за да се избегне ненужното законово и административно обременяване на тези предприятия. Комисията също така улеснява получаването на финансова подкрепа от Европейската инвестиционна банка от страна на по-малките компании и насърчава жените и младите хора да започнат свой собствен бизнес.

През последните пет години Комисията облекчи и ограниченията си върху държавните помощи, което позволи на малките фирми по-лесно да кандидатстват за изпълнение на обществени поръчки. В момента Комисията се занимава с проблема за просрочените плащания от фирми клиенти, което затруднява компаниите в плащането на техните собствени сметки и принуждава множество малки предприятия да обявят фалит.

Европейски портал за малките предприятия

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки