Sökväg

Tuffa tag mot sena betalningar - 08/04/2009

Man som gör efterforskningar på datorn för ett offenligt projekt ©EC

EU-kommissionen tar i med hårdhandskarna mot myndigheter och företag som inte betalar sina räkningar i tid.

Anta att du har ett eget företag och att du just har avslutat ett stort jobb. Nu kommer väl betalningen, eller? Nej, oftast inte. Du kommer förmodligen inte att se röken av några pengar på flera månader.

Att betala sina fakturor för sent English är ett utbrett fenomen i stora delar av världen och EU är inget undantag. Det är en stor belastning för näringslivet och orsakar en av fyra konkurser i EU. Varje år försvinner ca 450 000 jobb på detta sätt. Småföretagen är mest utsatta eftersom de är beroende av att inkomsterna kommer i en jämn ström, särskilt nu när bankerna är tveksamma till att bevilja lån.

Bland de som bäst känner till problemet är företag som deltar i offentliga upphandlingar. Myndigheterna är nämligen bland de sämsta på att betala sina räkningar i tid.

Som svar på allt fler klagomål har EU-kommissionen utarbetat nya regler som innebär tuffare tag mot sena betalningar.

Enligt ett direktivförslag ska myndigheter – och offentligfinansierade organ – få böta motsvarande 5 % av fakturabeloppet om de inte betalar inom 30 dagar. De ska också betala ränta på skulden och ersätta företagen för deras indrivningskostnader.

Förutom böterna ska samma regler gälla för privata kunder som betalar för sent.

Om förslaget antas snabbt, kan företagen få ett visst andrum i lågkonjunkturen och integrationen av ekonomierna i EU kan ta fart igen. Försenade betalningar gör att företagen tvekar att göra affärer i andra länder och det hämmar tillväxt och konkurrenskraft.

Enligt en undersökning bland företagen tog det myndigheterna i genomsnitt 65 dagar att betala sina räkningar 2008, tio dagar mer än vad det tog för företagen i den privata sektorn. Men skillnaderna är stora mellan länderna: i vissa länder tar det över tre månader att få betalt.

För egen del lovar EU-kommissionen också bättring: man ska betala ut den första delbetalningen snabbare för både EU-bidrag och kontrakt. Man ska också skynda på förfarandena vid offentlig upphandling, t.ex. genom att standardisera anbudsinfordringar och publicera dem tidigare.

Europeiska ombudsmannen har uppmanat kommissionen att rapportera om vad man gör för att komma till rätta med sina sena betalningar. Över 20 % av kommissionens egna betalningar 2007 var försenade.

EU:s insatser mot sena betalningar English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar