Navigacijska pot

Plačevanje računov - 08/04/2009

Moški pripravlja projekt, financiran z javnim denarjem ©EC

Pereče težave glede zamud pri plačilu za opravljeno delo ovirajo okrevanje gospodarstva v Evropi.

Denimo, da ste lastnik podjetja in da ste ravnokar zaključili velik posel. Zdaj bi seveda pričakovali plačilo, kajne? Motite se, ker lahko namreč čakate mesece, preden boste dobili prvi evro.

Zamujanje s plačili English je splošno razširjena praksa povsod v sodobnem svetu, tudi v Evropski uniji. Pomeni veliko obremenitev za evropsko gospodarstvo in je krivo za vsak četrti stečaj podjetja, s čimer EU vsako leto izgubi približno 450 000 delovnih mest. Najbolj ranljiva so mala podjetja, ker so odvisna od sredstev pravočasno plačanih računov, da lahko ohranjajo denarni tok – zlasti zdaj, ko banke nerade posojajo denar.

Težavne razmere na tem področju še najbolj poznajo pogodbeni izvajalci, ki delajo za javno upravo, kajti državni organi sodijo med najhujše kršitelje v zvezi z zamudami s plačevanjem računov.

Zaradi vedno večjega števila pritožb je Komisija pripravila predlog direktive za uvedbo strožjih kazni v zvezi z zamudami pri plačilih.

Po predlagani direktivi bodo morali javni organi in organi, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, v primeru, da računa ne poravnajo v 30 dneh, plačati kazen v višini 5 odstotkov zneska. Prav tako bodo morali plačati obresti za ta znesek in podjetjem povrniti stroške izterjave.

Enaka pravila z izjemo pavšalne kazni bodo veljala za podjetja, ki zamujajo s plačili.

S hitrim sprejetjem direktive bi podjetjem lahko pomagali pri obvladovanju posledic recesije in spodbudili integracijo gospodarstev EU. Zaradi dolgih zamud pri plačilih so podjetja previdna glede poslovanja v drugih državah EU, kar ovira rast in konkurenčnost.

Po nedavni raziskavi podjetij so leta 2008 javni organi v Evropi za plačilo svojih računov povprečno potrebovali 65 dni, kar je približno 10 dni več kot v zasebnem sektorju. Dolžina zamud se po državah precej razlikuje, v nekaterih znaša več kot tri mesece.

Komisija je najavila, da bo pospešila začetna plačila za subvencije in financiranje pogodb EU. Prav tako bo pospešila postopke javnega naročanja, denimo s standardizacijo javnih razpisov in z njihovo hitrejšo objavo.

Evropski varuh človekovih pravic je od Komisije zahteval poročilo o reševanju težav z zamudami pri plačilih. Leta 2007 je bilo več kot 20 % vseh plačil opravljenih z zamudo.

Ukrepi EU v zvezi z zamudami pri plačilih English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave