Navigačný riadok

Koniec dlhom - 08/04/2009

Muž vyhľadáva pomocou osobného počítača údaje v rámci projektu, ktorý získal finančnú podporu z verejných zdrojov ©EC

Oneskorené uhrádzanie faktúr za vykonané práce alebo služby, ktoré je pretrvájajúcim problémom v Európe, sťažuje v súčasnosti úsilie o prekonanie recesie.

Predstavte si, že vlastníte podnik a práve ste dokončili veľkú zákazku. Mali by ste dostať zaplatené, že? Omyl. Skutočnosť je taká, že kým uvidíte prvý cent, môžu prejsť mesiace.

Neskoré úhrady English sú v súčasnom svete bežne rozšírenou praxou a EÚ nie je výnimkou. Jeden z najvážnejších neduhov európskeho hospodárstva zapríčiňuje 1 zo 4 bankrotov a ročne pripraví hospodárstvo o 450 000 pracovných miest. Najcitlivejšie sú malé a stredné podniky, pretože ich peňažný tok závisí na včasnom uhrádzaní faktúr a to osobitne v dnešnej dobe, keď sú banky opatrnejšie pri poskytovaní úverov.

Táto problematika je pravdepodobne veľmi dobre známa zadávateľom z radov orgánov verejnej správy, pretože pokiaľ ide o platenie dlhov, patria vlády medzi najnezodpovednejších neplatičov.

V reakcii na nárast sťažností pripravila Komisia návrh právneho predpisu, ktorým sa zavádzajú prísnejšie postihy za oneskorenie úhrad.

Podľa navrhovanej smernice budú orgány a ostatné subjekty napojené na verejné financie musieť v prípade omeškania platby, ktoré presiahne 30 dní, zaplatiť finančnú náhradu vo výške 5 % z dlžnej sumy. Súčasne budú musieť uhradiť úrok z omeškania z dlžnej sumy a takisto poškodeným podnikateľom nahradiť náklady na vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti.

Rovnaké pravidlá sa budú vzťahovať aj na súkromných podnikateľov, s výnimkou povinnosti zaplatiť päťpercentnú finančnú náhradu.

Rýchle prijatie návrhu by spoločnostiam prinieslo úľavu zo súčasnej recesie a prispelo k zjednoteniu úprav v hospodárstvach krajín EÚ. Dlhodobé omeškania platieb zvyšujú obavy spoločností z podnikania v inej krajine, čo brzdí rast a potláča konkurencieschopnosť.

Z výsledkov nedávneho podnikateľského prieskumu vyplýva, že orgány verejnej správy v Európe uhrádzali v roku 2008 faktúry v priemere po 65 dňoch, teda o 10 dní neskôr ako súkromný sektor. Tieto čísla sa však v jednotlivých štátoch významne rôznia. V niektorých z nich sa lehota vyšplhala až na 3 mesiace.

Komisia ubezpečila, že urýchli prvé platby na základe grantov a zmlúv, kde EÚ vystupuje ako zmluvná strana. Takisto zrýchli postupy verejného obstarávania, napríklad zjednotením formátu verejných súťaží a skorším uverejňovaním výziev.

Európsky ombudsman požiadal Komisiu, aby o svojich opatreniach v boji proti omeškaným platbám vypracovala správu. V roku 2007 sa omeškanie vyskytlo vo vyše 20 % platieb.

Opatrenia EÚ v oblasti oneskorených platieb English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy