Kruimelpad

Het gelag betalen - 08/04/2009

Man achter computer doet onderzoek voor een overheidsproject © EC

Achterstallige betaling, een hardnekkig probleem in Europa, staat economisch herstel in de weg.

Stelt u zich eens voor dat u eigenaar bent van een bedrijf dat zojuist een fikse klus heeft geklaard. U gaat er natuurlijk vanuit dat u nu snel betaald wordt. Ja, dat had u gedacht! Vaak duurt het máánden voordat u ook maar één cent ziet.

Te late betaling English is in de wereld van vandaag gemeengoed geworden en de EU vormt hierop geen uitzondering. Als oorzaak van één op de vier faillissementen, waarbij elk jaar naar schatting in totaal 450.000 arbeidsplaatsen verloren gaan, trekt het een zware wissel op de Europese economie. Kleine bedrijven zijn het kwetsbaarst, omdat zij afhankelijk zijn van tijdige betaling om hun kasstroom op peil te houden, zeker nu banken hun vinger stevig op de knip houden.

Misschien wel het meest vertrouwd met dit probleem zijn aannemers van openbare werken, want overheden blijken vaak tot de ergste wanbetalers te horen.

Naar aanleiding van het groeiende aantal klachten heeft de Commissie een wetsvoorstel ingediend om bij achterstallige betaling hogere boetes mogelijk te maken.

Het voorstel houdt in dat overheden en andere publiekrechtelijke instanties een boete van 5% krijgen als zij een rekening niet binnen 30 dagen betalen. Zij zijn ook rente en inningskosten verschuldigd over het uitstaande bedrag.

Particuliere klanten hoeven geen boete te betalen, maar wel rente en inningskosten.

Het zou goed zijn als dit voorstel snel wordt aanvaard, want deze wetgeving helpt bedrijven de recessie door te komen en is goed voor de integratie van de EU-economieën. Betalingsachterstand ontmoedigt bedrijven om nog zaken in het buitenland te doen en is daardoor funest voor de groei en het concurrentievermogen.

Volgens een recente peiling onder bedrijven deden overheidsinstanties er in Europa in 2008 gemiddeld 65 dagen over om hun rekening te betalen. Dat is tien dagen langer dan de particuliere sector. Maar het gemiddelde varieert sterk van lidstaat tot lidstaat: in sommige landen duurt het gemiddeld meer dan drie maanden.

De Commissie wil zelf het goede voorbeeld gaan geven door sneller een voorschot te betalen op EU-beurzen en -contracten. Zij wil ook de aanbestedingsprocedures versnellen door aanbestedingen te standaardiseren en de aankondigingen eerder te publiceren.

De Europese ombudsman heeft de Commissie gevraagd een rapport op te stellen over haar aanpak van de problematiek. In 2007 werd namelijk in meer dan 20% van alle gevallen niet op tijd betaald.

EU-actie tegen te late betaling English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links