Navigációs útvonal

Elszámolás – idejekorán - 08/04/2009

Közfinanszírozású projekttel kapcsolatban számítógépen kutatást végző férfi ©EB

Az elvégzett munkáért járó pénzek késedelmes kifizetése régóta problémát jelent Európában, most azonban a recesszió leküzdését, a gazdaság erőre kapását hátráltatja.

Tegyük fel, hogy egy vállalkozás épp befejez egy nagy projektet. Mi történik ezután? Ideális esetben a megrendelő kifizeti a munkát. A valóság azonban az, hogy a vállalkozásoknak sokszor hónapokig kell várniuk a pénzükre.

A késedelmes fizetés English manapság az egész világon elterjedt gyakorlat, és ez alól az EU sem kivétel. A jelenség igen kedvezőtlenül hat az európai gazdaságra: a csődbe ment vállalkozások negyedének kudarca, és évente mintegy 450 ezer munkahely megszűnése írható többek között a számlájára. A kisvállalkozások különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel pénzforgalmuk folytonosságát csak akkor tudják biztosítani, ha bevételeik pontosan beérkeznek, főként most, amikor a bankok nem egykönnyen adnak hiteleket.

Talán senki sem ismeri olyan jól a problémát, mint a közbeszerzési megbízást elnyerő vállalkozók: a kormányok ugyanis élen járnak a számlák késedelmes kifizetésében.

Mivel egyre több panasz érkezik hozzá, a Bizottság jogszabálytervezetet dolgozott ki, melynek révén szigorúbb rendelkezéseket kíván bevezetni a fizetési késedelem büntetése céljából.

Az irányelvjavaslat elfogadása esetén a hatóságoknak – és más költségvetési szerveknek – a teljesítendő összeg 5%-ában megállapított kötbért kell majd fizetniük, ha nem rendezik kötelezettségeiket 30 napon belül. Ezenfelül kamatot is kell fizetniük a szóban forgó összeg után, és a vállalkozások esetleges behajtási költségeit is meg kell téríteniük.

A kötbért leszámítva ugyanezek a szabályok vonatkoznak majd a kifizetéssel késlekedő magánügyfelekre is.

A jogszabályjavaslat gyors elfogadásával az EU megkönnyítheti a recesszió miatt nehézségekkel küszködő cégek helyzetét, és elősegítheti a szegényebb tagállamok gazdaságainak felzárkózását. A nagy fizetési késedelmek miatt a vállalatok óvakodnak attól, hogy más országokban üzleti tevékenységet folytassanak, ami akadályozza a növekedést, és a verseny kárára válik.

Egy friss felmérés eredménye szerint az európai hatóságoknak 2008-ban átlagban 65 napra volt szükségük számláik rendezéséhez, ami tíz nappal több a magánszektorban tapasztalt átlagos fizetési időnél. A tagállamonkénti átlagidők azonban jelentős eltéréseket mutatnak, egyes országokban ez az átlag a három hónapot is meghaladja.

A Bizottság a maga részéről azt ígéri, felgyorsítja az uniós támogatások és szerződések első részletének kifizetését. Ezenkívül le kívánja rövidíteni a közbeszerzési eljárások időtartamát, például az ajánlati felhívások egységesítésével, valamint a felhívások korábbi közzétételével.

Az európai ombudsman felkérte a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a késedelmes fizetések problémájának megoldására tett erőfeszítéseiről. A Bizottság fellépését az indokolja, hogy 2007-ben a kifizetések több mint 20%-át késve teljesítették.

Uniós fellépés a késedelmes fizetések ellen English

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek