Cosán nascleanúna

Cuntais a shocrú - 08/04/2009

Fear ag taighde ar ríomhaire do thionscadal a maoiníodh go poiblí ©EC

Fadhb ilbhliantúil san Eoraip is ea íoc go déanach as obair, is tá sí ag cur isteach anois ar théarnamh ón gcúlú.

Samhlaigh go bhfuil gnó agat is go bhfuil obair mhór díreach críochnaithe agat. Íocfar anois thú, nach ea? Ní hea. B'fhéidir go dtógfadh sé míonna sula bhfeicfeá an chéad euro.

Cleachtas forleathan i gcuid mhaith den domhan nua-aoiseach is ea íoc go déanach English, agus ní haon eisceacht an tAE. Is dísciú mór ar gheilleagar na hEorpa é, agus is é is údar do 1 as gach 4 fhéimheacht, ag díothú thart ar 450 000 post gach bliain. Bíonn mionghnóthais soghonta mar braitheann siad ar íocaíocht in am chun sreabhadh airgid thirim a choinneáil, go háirithe anois agus drogall ar na bainc iasachtaí a thabhairt.

Seans nach fearr a aithníonn éinne an fhadhb ná conraitheoirí poiblí, óir is measa na rialtais ná cách agus billí á n-íoc acu.

Ag freagairt dó do liacht na ngearán, dhréachtaigh an Coimisiún reachtaíocht chun pionóis níos déine a chur ar íocaíochtaí déanacha.

De réir na treorach atá á moladh, ghearrfaí fíneáil 5% ar údaráis - is ar chomhlachtaí a mhaoinítear go poiblí - as billí nach n-íoctar laistigh de 30 lá. Bheadh orthu ús a íoc ar an méid atá amuigh agus gnóthais a chúiteamh as an gcostas chun íocaíochtaí déanacha a bhailiú.

Seachas an fhíneáil ar íocaíochtaí déanacha, b'ionann na rialacha do chustaiméirí príobháideacha a íocann go déanach.

Dá nglacfaí an reachtaíocht go tapa, thabharfaí faoiseamh éigin ón gcúlú do ghnnóthais is chuirfí le lánpháirtíocht na ngeilleagar AE. De dheasca íocaíochtaí i bhfad thar téarma, bíonn drogall ar chuideachtaí gnó a dhéanamh i dtíortha eile, rud a chuireann as don fhás is don chumas iomaíochta.

De réir suirbhé gnó le déanaí, ba ghá 65 lá ar an meán d'údaráis phoiblí chun billí a íoc i 2008, thart ar 10 lá níos mó ná san earnáil phríobháideach. Ach is éagsúil an scéal ó thír go tír, le tréimhsí trí mhí is níos mó i gceist i gcuid acu.

Maidir leis féin, dúirt an Coimisiún go luathódh sé tús-íocaíochtaí ar dheontais is ar chonarthaí AE. Fairis sin, luathóidh sé nósanna imeachta soláthair, mar shampla trí chuirí ar ghlaonna a chaighdeánú is na glaonna a fhoilsiú níos luaithe.

D'iarr an tOmbudsman Eorpach tuarascáil ar an gCoimisiún faoina chuid iarrachtaí tabhairt faoi fhadhbanna na n-íocaíochtaí déanacha. Bhain moill le breis is 20% na n-íocaíochtaí a rinneadh i 2007.

Gníomhú AE faoi íocaíochaí déanacha English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links