Navigatsioonitee

Aeg tasuda arved - 08/04/2009

Mees töötab arvutil avalikest vahenditest rahastatava projekti teostamiseks ©EC

Hiline maksmine tehtud töö eest, mis on Euroopas alaline probleem, takistab majanduslangusest toibumist.

Oletame, et omate ettevõtet ning olete just lõpetanud suuremahulise töö. Nüüd peaksite saama selle eest tasu. Sageli see nii aga ei lähe. Tegelikkuses võib mööduda mitu kuud enne, kui näete esimest krooni.

Maksete hilinemine English on tänapäeva maailmas laialt levinud ning EL ei ole siin erandiks. See kurnab Euroopa majandust, põhjustades 25% kõigist pankrottidest ning 450 000 töökoha kadumise igal aastal. Kõige haavatavamad on väikeettevõtted, kes sõltuvad maksete õigeaegsest laekumisest rahavoogude liikumise tagamiseks eriti nüüd, kus pangad ei anna meelsasti laene.

Probleemiga on ehk kõige enam tuttavad riigihangete teostajad, kuna arvete hilise tasumise osas on riigiasutused ühed suuremad süüdlased.

Vastusena üha suurenevale nurinale on komisjon koostanud õigusakti, mis kehtestab maksete hilinemise korral karmimad karistused.

Direktiivi ettepaneku kohaselt peaksid ametiasutused ja riiklikult rahastatavad organid maksma 5% trahvi arvete pealt, mida ei ole tasutud 30 päeva jooksul. Samuti peaksid nad tasuma makstavalt summalt intressi ning hüvitama ettevõtjatele hilinenud maksete sissenõudmisest tingitud kulud.

Eeskirju (v.a trahv maksete hilinemise eest) kohaldataks ka maksmisega hilinenud eraklientide puhul.

Õigusakti kiire vastuvõtmine leevendaks ettevõtete olukorda praeguse majanduslanguse tingimustes ning soodustaks ELi liikmesriikide majanduste integratsiooni. Pikka aega tasumata arved teevad ettevõtjad piiriülese äritegevuse suhtes ettevaatlikuks, takistades majanduskasvu ja vähendades konkurentsivõimet.

Hiljutise ettevõtlusuuringu kohaselt kulus riigiasutustel 2008. aastal keskmiselt 65 päeva oma arvete tasumiseks, mis on 10 päeva kauem kui erasektoris. Keskmised näitajad on aga riigiti erinevad. Mõnedes riikides võttis tasumine aega kauem kui 3 kuud.

Omalt poolt lubas komisjon kiirendada ELi toetuste ja lepingutega seotud makseid. Samuti kiirendatakse hankemenetlusi, näiteks pakkumiskutsete standardimise ja nende varasema avaldamise abil.

Euroopa ombudsman on palunud komisjonil esitada aruande oma jõupingutuste kohta maksete hilinemise probleemi lahendamisel. 2007. aastal esines rohkem kui 20% maksete puhul hilinemisi.

ELi tegevus seoses maksete hilinemisega English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad