Sti

Regnskabets time - 08/04/2009

Mand ved computer arbejder på et offentligt finansieret projekt © EF

Forsinket betaling er et evindeligt problem og hæmmer den økonomiske genopretning i EU.

Forestil dig, at du har en virksomhed og lige har lagt sidste hånd på et stort projekt. Nu er der betaling på vej til dig. Det tror du. Men du kan godt tro om igen. I virkelighedens verden kan det tage flere måneder, før du ser de første penge.

Forsinket betaling English er en udbredt praksis mange steder i verden, også i EU. Det dræner den europæiske økonomi og er skyld i 1 ud af 4 konkurser – svarende til et tab af ca. 450 000 arbejdspladser hvert år. Små virksomheder er mest udsatte, fordi de er afhængige af at få deres penge til tiden. Ellers kan de ikke bevare deres likviditet – især ikke nu, hvor bankerne er tilbageholdende med at låne penge ud.

Der er nok få, der kender problemet så godt som offentlige kontrahenter. Offentlige myndigheder er nemlig nogle af de værste til at overskride betalingsfristen.

Det stigende antal klager har nu fået Kommissionen til at foreslå hårdere straffe ved forsinket betaling.

Ifølge forslaget skal offentlige myndigheder – og offentligt finansierede organer – betale 5 % af fakturabeløbet i bøde, hvis de ikke betaler inden for 30 dage. Virksomheder vil desuden kunne opkræve morarenter og kompensation for deres omkostninger ved at inddrive restancen.

Privatkunder, der betaler for sent, vil være underlagt de samme regler, bortset fra bøden ved forsinket betaling.

En hurtig vedtagelse af de nye regler kan hjælpe virksomhederne med at modstå recessionen. Det vil også sætte skub i integrationen af økonomierne i EU. Regninger, der ikke betales til tiden, gør virksomhederne forsigtige med at gøre forretninger i andre lande og hæmmer dermed væksten og konkurrenceevnen.

Ifølge en nylig erhvervsundersøgelse var offentlige myndigheder i EU i gennemsnit 65 dage om at betale deres regninger i 2008. Det er ca. 10 dage mere end virksomheder i den private sektor. Men der er stor forskel på landenes gennemsnit – i nogle lande var man hele tre måneder om at betale.

Kommissionen vil også gøre sit og har lovet at udbetale forskud hurtigere i forbindelse med EU-tilskud og -kontrakter. Den vil desuden fremskynde udbudsprocedurerne, bl.a. ved at standardisere udbud og offentliggøre dem tidligere.

EU's ombudsmand har bedt Kommissionen om en rapport om indsatsen for at løse problemet. Over 20 % af alle betalinger i 2007 var forsinkede.

EU's indsats mod forsinket betaling English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links