Cesta

Vyúčtování a platby - 08/04/2009

Muž za počítačem provádí výzkum pro projekt financovaný z veřejných prostředků ©EC

V důsledku opožděných plateb za provedené činnosti, což je v Evropě věčný problém, je těžší se vymanit z recese.

Dejme tomu, že vlastníte firmu. Právě jste dokončili velkou zakázku. Teď tedy dostanete zaplaceno. Anebo ne? Bohužel: Než uvidíte nějakou tu korunu, uplyne třeba i několik měsíců.

Opožděné platby English jsou v dnešním moderním světě každodenní praxí, a EU rozhodně není výjimkou. Evropské ekonomice tento neblahý jev způsobuje nemalé potíže. Představuje totiž příčinu jedné čtvrtiny všech bankrotů a každoročně tímto způsobem zmizí asi 450 000 pracovních míst. Nejohroženější jsou v tomto směru malé podniky, protože jejich peněžní toky jsou zejména nyní, kdy banky váhají s poskytnutím úvěrů, závislé na tom, zda dostanou zaplaceno včas.

Své o tom jistě vědí i externí dodavatelé veřejného sektoru, protože ten je v neplacení včas jedním z přeborníků.

Na opožděné platby se množí stížnosti, a tak se Komise rozhodla navrhnout právní předpis, který tento jev přísně pokutuje.

Podle navrhované směrnice by měly orgány (a subjekty financované z veřejných prostředků) zaplatit 5% pokutu za faktury, které nebyly uhrazeny do 30 dnů. Rovněž by měly platit úrok ze splatné částky a podnikům nahradit náklady vzniklé v souvislosti s úsilím získat nehrazené pohledávky.

S výjimkou pokuty za opožděnou platbu by stejná pravidla platila i pro soukromé podniky, které neplatí včas.

Svižné přijetí tohoto právního předpisu by přineslo podnikům v době recese jistou úlevu a posílilo by rovněž integraci jednotlivých ekonomik EU. Vinou opožděných plateb si některé podniky netroufají rozvíjet činnosti v jiných zemích, a to podkopává možnosti hospodářského růstu i konkurenční prostředí.

Podle nedávného průzkumu mezi podniky otálely veřejné orgány v Evropě v roce 2008 s placením 65 dní, o 10 dní více než soukromý sektor. Průměr pro jednotlivé země se však nesmírně liší a v některých zemích trvá toto období i déle než tři měsíce.

Komise začíná u sebe: Uvedla, že urychlí provedení počátečních plateb u grantů a smluv EU. Zrychlí rovněž postup zadávání zakázek např. tím, že zavede standardní nabídkové řízení a výzvy bude zveřejňovat dříve.

Evropský veřejný ochránce práv požádal Komisi o zprávu o tom, co podniká v zájmu vyřešení problému opožděných plateb. V roce 2007 bylo více než 20 % plateb zpožděných.

Opatření EU proti opožděným platbám English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy