Навигационна пътека

Уреждане на сметките - 08/04/2009

Човек работи по публично финансиран проект на компютър ©EО

Просрочените плащания за вече извършена работа са стар проблем в Европа и пречка пред възстановяването от рецесията днес.

Представете си, че имате фирма и току-що сте приключили голяма поръчка. Би трябвало да ви платят, нали? По принцип, да, но в действителност могат да минат месеци преди да видите и лев.

Късното плащане English е широкоразпространена практика в съвременния свят и ЕС не е изключение. То изтощава европейската икономика и причинява всеки четвърти фалит, като при това унищожава 450 000 работни места всяка година. Малките предприятия са най-уязвими, тъй като наличието на парични средства за тях зависи от навременни плащания, особено сега, когато банките трудно отпускат заеми.

Изпълнителите на обществени поръчки са може би най-добре запознати с проблема, тъй като правителствата са сред длъжниците, които плащат сметките си с най-голямо закъснение.

В отговор на растящия брой оплаквания Комисията изготви предложение за закон, въвеждащ по-строги наказания за забавените плащания.

Съгласно това предложение държавните власти и публично финансираните органи ще подлежат на глоба от 5 % за неплатени в рамките на 30 дни сметки. Те ще трябва също така да плащат лихви върху дължимата сума и компенсации за разходите на фирмите по събиране на просрочените плащания.

С изключение на глобата за закъсняло плащане същите правила ще важат и за частни клиенти, които не плащат навреме.

Бързото приемане на този закон може да донесе на предприятията известно облекчение от рецесията и да засили интеграцията на икономиките в ЕС. Просрочването на плащанията възпира фирмите от вършене на бизнес в други страни и възпрепятства растежа и конкурентоспособността.

Според неотдавнашно бизнес проучване през 2008 г. държавните органи в Европа са плащали сметките си средно за 65 дни – с около 10 дни повече от частния сектор. Средните стойности за отделните страни обаче се различават значително – на някои от тях плащането е отнемало над три месеца.

От своя страна Комисията каза, че иска да ускори началните плащания по програмите и поръчките на ЕС. Ще бъдат ускорени и процедурите за поръчки, например чрез стандартизиране на поканите за търг и по-ранно публикуване на известията.

Европейският омбудсман помоли Комисията да докладва за усилията си за борба с късните плащания. Над 20 % от плащанията през 2007 г. са били просрочени.

Действия на ЕС за борба с просрочените плащания English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки