Sökväg

Säkrare läkemedel - 10/12/2008

Kvinna håller upp en mängd provrör ©EC

Konsumenterna ska få mer information om receptbelagda läkemedel och bättre skydd mot förfalskade läkemedel. Det är två av förslagen i EU:s nya läkemedelspaket.

Den europeiska läkemedelsmarknaden fungerar inte alltid som den borde. EU-kommissionen föreslår därför en rad åtgärder för att komma till rätta med bristerna och se till att patienterna får tillgång till säkra och innovativa läkemedel.

Enligt ett av förslagen ska läkemedelsföretagen få publicera produktinformation English utan reklam på Internet eller i medicin- och hälsotidskrifter. På så sätt kan konsumenterna läsa om vad olika läkemedel innehåller, hur de ska användas och vilka effekter de har. I dag går det inte att få sådan information i alla EU-länder, eftersom reglerna varierar från land till land.

”Alla EU-invånare bör informeras om vilka läkemedel och behandlingar som finns på marknaden eftersom det handlar om deras hälsa”, säger näringslivskommissionär Günter Verheugen.

De nationella myndigheterna ska se till att informationen inte bryter mot EU-förbudet mot reklam för receptbelagda läkemedel. Förbudet ska förhindra överdosering och hålla nere utgifterna.

Andra åtgärder, t.ex. märkning och försegling av förpackningar, ska skydda oss mot förfalskade och osäkra läkemedel English. Förfalskade läkemedel är ett internationellt problem. Nästan var som helst i världen kan man stöta på läkemedel som ser helt trovärdiga ut, men som innehåller fel substanser eller till och med giftiga ämnen.

Förfalskade läkemedel är dessvärre en lönande industri – år 2010 väntas den globala försäljningen uppgå till 58 miljarder euro (en ökning med över 90 % jämfört med 2005). För att stoppa handeln föreslår kommissionen att läkemedelstillverkarna ska bli skyldiga att granska de företag som tillverkar de aktiva substanserna i deras produkter. Inköparna ska också granska grossisterna.

Varje år dör nästan 200 000 personer i EU av reaktioner på läkemedel. Därför vill kommissionen också stärka och förtydliga EU:s system för övervakning av läkemedelssäkerhet English.

EU-länderna uppmanas också att diskutera hur man kan öka insynen i beslut om prissättning och ersättning och ge läkemedelsforskningen en skjuts framåt. Kommissionen rekommenderar också ett fördjupat samarbete om säkerhet med USA, Japan och Kanada.

Mer om läkemedel i EU English.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar