Navigačný riadok

Bezpečnejšie lieky - 10/12/2008

Sada skúmaviek ©EC

Farmaceutické spoločnosti musia poskytovať viac informácií o liekoch na predpis a spotrebitelia musia byť lepšie chránení proti falšovaným liekom.

Komisia predstavila návrhy na zlepšenie fungovania európskeho farmaceutického trhu a na zabezpečenie bezpečných, inovatívnych a dostupných liekov pre pacientov.

Jeden z návrhov by farmaceutickým spoločnostiam umožnil publikáciu nekomerčných informácií o výrobkoch English na internete alebo v zdravotníckych publikáciách. Spotrebitelia by sa tak mohli informovať o zložení, použití a účinkoch rôznych liekov, ktoré sa nachádzajú na trhu. V súčasnosti nemajú všetci Európania prístup k takýmto informáciám, a to čiastočne preto, lebo sa normy v jednotlivých krajinách líšia.

Podľa Güntera Verheugena, komisára pre podnikanie a priemysel, by Európania mali byť informovaní o dostupných liekoch a liečebných postupoch. „Ide o ich zdravie,“ uviedol komisár.

Vnútroštátne orgány by monitorovali informácie s cieľom zaistiť, aby sa neporušoval európsky zákaz reklamy liekov na predpis. Cieľom zákazu je predísť nadmernému užívaniu liekov a obmedzenie súvisiacich nákladov.

Iné opatrenia (vrátane povinných bezpečnostných prvkov akými sú čísla sérií a pečate na obaloch) majú ochrániť spotrebiteľa pred nebezpečnými a falšovanými liekmi English. Falšovanie liekov je celosvetovým problémom. Takmer všade sa možno stretnúť s liekmi, ktoré vyzerajú ako pravé, ale nemajú správne zloženie, alebo dokonca obsahujú jedovaté látky.

Falšované lieky predstavujú bohužiaľ výnosný obchod. Odhaduje sa, že globálny obrat obchodu s falzifikátmi liekov presiahne v roku 2010 58 miliárd eur (viac ako 90-percentný nárast v porovnaní s rokom 2005). Aby sa tieto praktiky vykorenili, výrobcovia liekov budú musieť podľa nových návrhov EÚ kontrolovať firmy, ktoré vyrábajú účinné zložky ich výrobkov. Nákupcovia zas budú musieť kontrolovať veľkoobchodných dodávateľov.

Plán, ktorým EÚ reaguje na takmer 200 000 úmrtí zapríčinených každý rok liekmi, obsahuje aj návrhy na posilnenie a zjednodušenie systému EÚ, ktorý bol vytvorený na monitorovanie bezpečnosti liekov English.

Komisia týmto plánom vyzýva členské štáty, aby spoločne prerokovali spriehľadnenie rozhodnutí o cenách liekov a ich úhrade, ako aj možnosti rozvoja farmaceutického výskumu. V pláne sa pre oblasť bezpečnosti liekov odporúča intenzívnejšia spolupráca s USA, Japonskom a Kanadou.

Viac o liekoch a liečivách v EÚ English.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy