Navigatsioonitee

Ravimid ohutumaks - 10/12/2008

Katseklaaside komplekt ©EÜ

Farmaatsiaettevõtted peavad retseptiravimite kohta esitama rohkem teavet ja tarbijaid tuleb paremini kaitsta võltsitud ravimite eest.

Komisjon on esitanud ettepanekud Euroopa farmaatsiaturu toimimise parandamiseks ning ohutute, innovatiivsete ja kättesaadavate ravimite tagamiseks patsientidele.

Ühe ettepaneku kohaselt saaksid farmaatsiaettevõtted võimaluse esitada Internetis või tervishoiualastes väljaannetes reklaamiga mitteseotud tooteinfot English. Tarbijad saaksid siis sellega tutvuda ning uurida turul olevate eri ravimite koostist, tarvitamist ja toimet. Praegu ei ole selline teave kõigile eurooplastele kättesaadav, kuna asjaomased nõuded on riigiti erinevad.

Komisjoni asepresident, ettevõtluse ja tööstuse volinik Günter Verheugeni sõnul tuleb eurooplasi teavitada olemasolevatest ravimitest ja ravivõimalustest, sest „kaalul on nende tervis”.

Liikmesriikide ametiasutused jälgiksid, kuidas teavet antakse, et tagada Euroopa nõuete järgimine, mille kohaselt on retseptiravimite reklaam keelatud. Sellise keelu eesmärk on vältida ravimite ebaõiget tarbimist ning hoida ravimite hindu stabiilsena.

Muud meetmed, sealhulgas kohustuslikud turvaelemendid, nagu seerianumbrid ja pakendite sulgemine, on ette nähtud tarbijate kaitsmiseks v õltsitud ravimite English ja ohtlike toodete eest. Ravimite võltsimine on probleemiks kogu maailmas. Igaüks võib peaaegu kõikjal kohata ravimeid, mis on pakendatud justkui originaaltoode, kuid mis ei sisalda õigeid koostisaineid või halvimal juhul sisaldavad isegi mürgiseid aineid.

Kahjuks on ravimite võltsimine suur äri, mille käive maailmas ulatub 2010. aastaks eeldatavalt 58 miljardi euroni (võrrelduna 2005. aastaga moodustab kasv üle 90 protsendi). Võltsingute väljatõrjumiseks tehakse ravimitootjatele uute ettepanekute raames kohustuslikuks kontrollida ettevõtteid, kes valmistavad nende toodete toimeaineid. Hankijad peavad samuti kontrollima hulgimüüjaid.

Ravimid põhjustavad ELis igal aastal peaaegu 200 000 surmajuhtumit. Seega hõlmab kava ka ettepanekuid tugevdada ELi ravimiohutuse järelevalvesüsteemi English ning muuta see selgemaks.

Kava raames kutsutakse liikmesriike üles arutama, kuidas muuta hinnakujundust ja -soodustusi läbipaistvamaks ning kuidas edendada farmaatsiaalaseid teadusuuringuid. Soovitatav on teha ravimiohutuse alal rohkem koostööd USA, Jaapani ja Kanadaga.

Lugege täiendavalt farmaatsiatoodete kohta ELis English.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad