Навигационна пътека

По-безопасни лекарства - 10/12/2008

Комплект епруветки ©EC

Фармацевтичните компании ще предоставят повече информация за лекарствата с рецепта и потребителите ще бъдат по-добре защитени срещу фалшиви лекарства.

Комисията постави на обсъждане предложения за подобряване на функционирането на европейския фармацевтичен пазар и гарантиране на безопасни, иновативни и достъпни лекарства за пациентите.

Едно от предложенията ще позволи на промишлеността да публикува в интернет или в публикации на здравна тематика нерекламна информация за продукти English. Потребителите ще могат да разглеждат тази информация, за да се осведомяват за състава, употребата и ефектите от различните лекарства на пазара. В момента не всички европейци имат достъп до подобна информация, отчасти защото стандартите в отделните страни се различават.

Европейците трябва да бъдат информирани за съществуващите лекарства и лечения „тъй като става въпрос за тяхното здраве“, заяви Гюнтер Ферхойген, заместник-председател на Комисията и комисар за предприятията и промишлеността.

Националните органи ще контролират информацията, за да гарантират, че тя не нарушава европейската забрана за рекламиране на лекарства по лекарско предписание. Забраната цели да предотврати неподходящата употреба на лекарства и да задържи равнището на техните цени .

Други мерки, включващи използването на задължителни защитни елементи като серийни номера и печати върху опаковките, се стремят да предпазят потребителите от фалшиви и опасни лекарства English. Фалшифицирането на лекарства е проблем в целия свят. Почти навсякъде човек може да попадне на лекарства в привидно оригинална опаковка, които обаче не съдържат истинските съставки или, дори по-лошо, са пълни с токсични вещества.

За съжаление фалшивите лекарства са мащабен бизнес с продажби, които се очаква да достигнат 58 млрд. евро през 2010 г. (повече от 90% повишение спрямо 2005 г.). За да изкоренят тези практики, новите предложения ще изискват от производителите на лекарства да правят одит на фирмите, които произвеждат активните съставки за техните продукти. Аптеките също ще трябва да проверяват разпространителите на едро.

Тъй като всяка година лекарствени реакции причиняват смъртта на почти 200 000 души в ЕС, Комисията също така предвижда мерки, които да заздравят и направят по-ясна системата на ЕС за контрол на безопасността на лекарствата English.

Комисията освен това призовава за разговори между страните-членки на ЕС за това, как решенията за определяне на цените и възстановяване на разходите да станат по-прозрачни и как да се стимулират фармацевтичните изследвания. Препоръчва се по-тясно сътрудничество в областта на безопасността със САЩ, Япония и Канада.

Повече за фармацевтичните продукти в ЕС English.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки