Sökväg

EU uppmanar bilbranschen till fortsatta miljösatsningar - 29/10/2008

Bilköer på motorväg © EC

EU ska hjälpa biltillverkarna att utveckla miljövänliga bilar.

Den globala finanskrisen har redan drabbat flera europeiska banker. Nu slår den mot EU:s bilindustri, världens största fordonstillverkare.

Bilförsäljningen har sjunkit drastiskt och tvingar biltillverkarna att skära ner sin produktion och korrigera sina vinstprognoser neråt. En rad tyska och franska fabriker har tillfälligt stängts på grund av oron för att EU är på väg mot en recession.

Mot bakgrund av de ekonomiska problemen ser EU-kommissionen över sin strategi för bilbranschen. Kommissionen höll en konferens i Bryssel den 29 oktober för att redovisa resultaten och inhämta synpunkter.

Konferensen anordnas samtidigt som EU diskuterar lagstiftning för att sänka bilarnas koldioxidutsläpp English med en femtedel – till 130g/km fram till 2012. Deltagarna enades om målet att utveckla miljövänliga bilar så att man både bromsar den globala uppvärmningen och bevarar branschens konkurrenskraft. Det kommer att tillsättas en arbetsgrupp som ska jobba för miljövänliga bilar.

Biltrafiken står för runt 12 % av koldioxidutsläppen. Deltagarna var överens om att ansträngningarna att minska utsläppen måste inriktas inte bara på bilar utan också på bränsle, bilförare och vägar. Forskningen bör koncentrera sig på den teknik som lovar mest, exempelvis hybrid-, el- och vätgasbilar.

Kommissionen utarbetade en omfattande strategi för bilindustrin 2007. Syftet är att minska den administrativa bördan, göra det lättare för bilindustrin att komma in på utomeuropeiska marknader, främja innovation genom forskning och sörja för säkrare transporter.

Biltillverkarna har pressat EU att ge dem ett lån på 40 miljarder euro för att utveckla miljövänligare fordon. Idén fick stöd från EU-håll när USA nyligen beviljade den amerikanska bilindustrin 20 miljarder euro (25 miljarder US-dollar) i lågräntelån för finansieringen av mer bränslesnåla bilar.

Gränsvärdena för bilutsläppen är ett led i det klimatpaket som EU vill få igenom i slutet av året. Kommissionen har uppmanat EU-länderna att inte låta paketet falla offer för den ekonomiska avmattningen.

Bilbranschen English är en viktig indikator för den europeiska ekonomin och står för runt 3 % av BNP och 7,5 % av all tillverkningsindustri. Biltillverkarna sysselsätter drygt två miljoner människor direkt och ytterligare minst åtta miljoner indirekt.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar