Ścieżka nawigacji

Ekologiczne pojazdy przyszłością sektora samochodowego - 29/10/2008

Korek na autostradzie © EC

UE pomoże producentom samochodów w tworzeniu bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów.

Światowy kryzys finansowy odbił się szerokim echem w europejskim sektorze bankowym. Teraz uderza w unijny sektor samochodowy − największego na świecie producenta pojazdów mechanicznych.

Sprzedaż aut drastycznie spadła, co zmusiło producentów do zmniejszenia produkcji i skorygowania prognoz dotyczących przewidywanych zysków. W atmosferze obaw wywołanych możliwą recesją tymczasowo zamknięto kilka niemieckich i francuskich fabryk.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą Komisja dokonuje przeglądu swojej strategii na rzecz sektora samochodowego. 29 października na konferencji, która odbyła się w Brukseli, podsumowano wyniki przeglądu i przedstawiono wnioski.

W chwili gdy w UE trwają dyskusje nad przyjęciem przepisów ograniczających emisje English dwutlenku węgla pochodzące z samochodów o jedną piątą, czyli do 130g/km w terminie do roku 2012, uczestnicy konferencji są zgodni co do tego, że produkcja bardziej ekologicznych pojazdów jest sposobem na walkę ze zmianami klimatu wywołanymi globalnym ociepleniem oraz na utrzymanie konkurencyjności sektora. Powstanie specjalna grupa zadaniowa, której celem będzie promowanie ekologicznych aut.

Około 12 proc. emisji dwutlenku węgla pochodzi z samochodów. Uczestnicy konferencji stwierdzili zgodnie, że wysiłki na rzecz redukcji emisji muszą dotyczyć nie tylko pojazdów, lecz również paliwa, kierowców i dróg. Z kolei badania naukowe powinny być nastawione na najbardziej obiecujące technologie, jak na przykład pojazdy z napędem hybrydowym, elektrycznym czy wodorowym.

Strategia Komisji w sprawie sektora samochodowego powstała w 2007 roku. Obszerny plan zakładał zmniejszenie obciążeń administracyjnych, ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych, wspieranie innowacji poprzez badania naukowe oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportu.

Producenci samochodów domagają się od UE kredytu w wysokości 40 mld euro na prowadzenie prac nad bardziej przyjaznymi dla środowiska pojazdami. Idea ta spotkała się w Europie z pozytywnym odzewem po tym, jak w USA udzielono producentom samochodów nisko oprocentowanych kredytów na kwotę 20 mld euro (25 mld dol.) na finansowanie pojazdów zużywających mniej paliwa.

Ograniczenia emisji dotyczące samochodów są elementem unijnego pakietu środków prawnych na rzecz walki ze zmianami klimatu, który powinien zostać przyjęty do końca roku. Komisja uważa, że pakiet nie powinien paść ofiarą spowolnienia gospodarczego i wzywa państwa członkowskie do podjęcia stosownych działań.

Będący jednym z najważniejszych wskaźników świadczących o kondycji europejskiej gospodarki sektor samochodowy English wytwarza około 3 proc. PKB i 7,5 proc. całości produkcji, zatrudnia bezpośrednio ponad 2 mln osób i pośrednio wspiera przynajmniej 8 mln innych miejsc pracy.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki