Navigointipolku

Vähäpäästöisten autojen kehittämistä jatkettava - 29/10/2008

Ruuhkaliikennettä moottoritiellä © EC

EU haluaa autoteollisuuden pitävän kiinni päästötavoitteista ja panostavan vähäpäästöisempien autojen kehittämiseen.

Finanssikriisin vaikutukset tuntuvat pankkien lisäksi nyt myös EU:n autoteollisuudessa, joka tuottaa eniten moottoriajoneuvoja maailmassa.

Autojen myynti on vähentynyt niin voimakkaasti, että se on pakottanut autonvalmistajat leikkaamaan tuotantoaan ja tarkistamaan tulosennusteitaan. EU:n taloutta uhkaavan taantuman alla Saksassa ja Ranskassa on jo suljettu tilapäisesti joitakin autotehtaita.

Komissio on tarkistamassa autoteollisuutta koskevaa strategiaansa talousongelmien pohjalta. Tilanteesta keskusteltiin Brysselissä 29.10. pidetyssä komission ja EU:n autoteollisuuden konferenssissa.

Konferenssi järjestettiin samaan aikaan, kun EU:ssa keskustellaan lainsäädännöstä autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi English viidenneksellä niin, että ne olisivat enintään 130 grammaa/km vuoteen 2012 mennessä. Osallistujat sopivat siitä, että tavoitteena on oltava vähäpäästöisempien autojen kehittäminen. Näin voidaan sekä torjua ilmastonmuutosta että säilyttää EU:n autoteollisuuden kilpailukyky. EU perustaa vähäpäästöisempien autojen edistämiseksi erityisen työryhmän.

Autojen osuus hiilidioksidipäästöistä on noin 12 %. Konferenssin mukaan päästöjen vähentämisessä olisi otettava huomioon myös mm. polttoaineet, kuljettajien ympäristötietoisuuden lisääminen ja tieverkoston tila. Tutkimuksessa olisi keskityttävä lupaavimpiin teknologioihin, kuten hybridi-, sähkö- ja vetyautoihin.

Komissio laati EU:n autoteollisuutta koskevan strategian vuonna 2007. Kattavalla suunnitelmalla pyritään vähentämään autoteollisuudelle sääntelystä aiheutuvaa taakkaa, parantamaan tuotteiden pääsyä EU:n ulkopuolisille markkinoille, edistämään tutkimusta ja innovointia sekä lisäämään liikenneturvallisuutta.

Autoteollisuus haluaa EU:n tukevan vähäpäästöisten autojen kehittämistä 40 miljardin euron suuruisella lainalla. Ajatus on saanut tukea Euroopassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat päätti hiljattain myöntää 20 miljardia euroa matalakorkoisia lainoja maan autoteollisuudelle polttoainetehokkaiden autojen kehittämistä ja tuotantoa varten.

Autojen päästörajat ovat osa laajempaa ilmastonmuutospakettia, jonka EU aikoo hyväksyä tämän vuoden loppuun mennessä. Komissio on kehottanut EU-maita huolehtimaan siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ei jää taloudellisen taantuman jalkoihin.

Autoteollisuus English on EU:n talouden keskeinen ala ja toimii sen kehityksen hyvänä mittarina. Se muodostaa noin 3 % EU:n bruttokansantuotteesta ja 7,5 % koko tehdasteollisuudesta. Autoteollisuudessa työskentelee yli 2 miljoonaa työntekijää. Lisäksi siitä riippuvaisilla aloilla on ainakin 8 miljoonaa työpaikkaa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä