Navigatsioonitee

Brüssel suunab autotootjaid keskkonnasäästlikkusele - 29/10/2008

Liiklus kiirteel © EC

EL aitab autotootjatel töötada välja keskkonnasõbralikke autosid.

Ülemaailmne finantskriis on juba andnud hoobi mitmetele Euroopa pankadele. Nüüd on löögi all ka ELi autotööstus. EL on maailmas suurim mootorsõidukite tootja.

Autode müük on järsult langenud, mis sunnib tootjaid vähendama tootmist ning madaldama kasumiootusi. Mõned Saksamaal ja Prantsusmaal asuvad tehased on ajutiselt suletud, sest ELi kurss majanduslanguse suunas näib järjest murettekitavam.

Majandusprobleemide kontekstis vaatab komisjon läbi asjaomast tööstust käsitleva strateegia. 29. oktoobril toimus Brüsselis konverents tulemustega tutvumiseks ja tagasiside saamiseks.

Konverents langeb ajale, mil ELis arutatakse õigusakte, mis käsitlevad autode süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist English viiendiku võrra, s.o 2012. aastaks näitajani 130 g/km. Osalejad leppisid kokku eesmärgis töötada välja keskkonnasõbralikud autod, mis aitab võidelda nii ülemaailmse soojenemisega, kui ka säilitada tööstusharu konkurentsivõime. Keskkonnasõbralike autode edendamiseks luuakse tröörühm.

Autode arvele langeb umbes 12 protsenti süsinikdioksiidi heitkogustest. Konverentsil leiti, et heitkoguste vähendamiseks tehtavad jõupingutused peaksid lisaks autodele olema suunatud ka kütusele, autojuhtidele ja teedele. Teadusuuringud peaksid keskenduma kõige paljutõotavamale tehnoloogiale, nagu hübriid-, elektri- ja vesinikuautode tootmine.

Komisjon koostas oma autotööstuse alase strateegia 2007. aastal. Ulatusliku kavaga on nähtud ette halduskoormuse vähendamine, juurdepääsu parandamine välisturgudele, uuenduslikkuse suurendamine teadusuuringute abil ning transpordi ohutumaks muutmine.

Autotoojad on taotlenud keskkonnasõralikumate autode väljatöötamiseks ELilt 40 miljardi euro suurust laenu. Idee pälvis Euroopas toetust pärast seda, kui ka USAs kiideti heaks 20 miljardi euro (25 miljardi dollari) suurune madala intressiga laen Ameerika autotootjatele, eesmärgiga rahastada ökonoomsemate autode tootmist.

Autode heitkoguste suhtes kehtestatavad piirmäärad on osa kliimamuutuste pakkest, mille EL soovib aasta lõpuks vastu võtta. Komisjon kutsus liikmesriikide valitsusi üles paket majanduslanguse tõttu mitte läbi kukutama.

Autotööstuse English, kui ELi majanduse olukorra peamise indikaatori arvele jääb umbes 3 protsenti SKTst ja 7,5 protsenti tootmisest üldse. Autotööstuses on üle 2 miljoni töökoha ning tänu autotööstusele on loodud 8 miljonit muud töökohta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad