Sökväg

Automatiskt godkännande för fler statliga program - 08/07/2008

Neelie Kroes och hennes föregångare Mario Monti vid en konferens

EU-länderna behöver inte längre förhandsinformera EU-kommissionen om statligt stöd till företag – om stödet ger ökad tillväxt.

EU-kommissionen har förenklat EU-reglerna för statligt stöd när det gäller program som klart och tydligt syftar till att skapa fler jobb och stimulera den ekonomiska verksamheten, särskilt program för små och medelstora företag.

Ett nytt ”gruppundantag” gör att många projekt inte längre behöver anmälas till kommissionen. Normalt granskar kommissionen statligt stöd English för att se till att det inte snedvrider konkurrensen.

”De nya reglerna utgör en klar och tydlig ram som gör det möjligt för EU-länderna att ge stöd som är inriktat på att skapa jobb, stärka konkurrenskraften och förbättra miljön utan att kommissionen behöver bli inblandad överhuvudtaget”, förklarade konkurrens kommissionär Neelie Kroes.

Därmed nästan tredubblas de stödkategorier som godkänns automatiskt och uppgår numera till 26 stycken. Det handlar bland annat om stöd till miljöskydd, energibesparande åtgärder och innovation. För första gången undantas också riskkapital och stöd till kvinnligt företagande.

De nya reglerna ska framförallt underlätta offentlig finansiering av småföretag, som nu kan få upp till 7,5 miljoner euro per projekt. Tanken är att stödkategorier som ligger helt i linje med EU:s mål ska godkännas automatiskt.

Anledningen till att kommissionen granskar förslag till statligt stöd är att man vill motverka protektionism och främja en rättvis konkurrens och en sund ekonomi. Men förfarandet kan vara både dyrt och tidsödande. EU är därför i färd med att förenkla reglerna som ett led i sin strategi för tillväxt och sysselsättning DeutschEnglishfrançais .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar