Navigačný riadok

Čo všetko už môže financovať štát - 08/07/2008

Neelie Kroes a jej predchodca Mario Monti na konferencii

Vlády členských štátov EÚ, ktoré chcú podnikom prideliť prostriedky zo štátnej pokladnice, to už nemusia oznámiť Komisii, pokiaľ je cieľom takýchto opatrení rast.

Komisia zjednodušila pravidlá udeľovania štátnej pomoci v EÚ  pre programy, ktoré jasne smerujú k tvorbe pracovných miest a podnecujú k ekonomickej činnosti a sú zamerané predovšetkým na malých a stredných podnikateľov.

V zmysle novej „celoplošnej výnimky“ už o mnohých projektoch netreba upovedomiť Komisiu. Doteraz tento typ štátnej podpory Komisia skúmala English , aby sa presvedčila, že krajiny EÚ nepriznávali určitým podnikom nespravodlivú konkurenčnú výhodu.

„Tieto nové pravidlá vytvárajú pre členské štáty rámec, podľa ktorého môžu udeľovať pomoc na tvorbu pracovných miest, posilnenie konkurencieschopnosti a skvalitňovanie životného prostredia bez toho, aby sa tým musela zaoberať Komisia,“ povedala komisárka Neelie Kroes. 

Automatické schvaľovanie pomoci sa tak vzťahuje až na 26 kategórií, čo je trojnásobne viac ako doteraz.Do nových kategórií spadajú programy ochrany životného prostredia, zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory inovácií.Po prvýkrát sa výnimka týka aj rizikového kapitálu a žien v podnikaní.

Nové pravidlá sa zvlášť zameriavajú na zjednodušenie spôsobu, akým menšie firmy dostávajú dotácie od štátu. Investičná pomoc bude môcť dosiahnuť až 7,5 milióna eur na jeden projekt.  Tieto zmeny vychádzajú z presvedčenia, že niektoré kategórie štátnej pomoci sú jednoznačne v súlade s cieľmi EÚ a mali by sa schvaľovať automaticky.

Dôvodom, prečo Komisia kontroluje návrhy na štátnu pomoc, je ochrana pred protekcionizmom a úsilie o povzbudenie spravodlivej hospodárskej súťaže v zdravej ekonomike. Proces však môže byť drahý a časovo náročný, preto EÚ prijíma v rámci svojej stratégie pre rast a zamestnanosť DeutschEnglishfrançais rôzne zjednodušujúce opatrenia.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy