Cale de navigare

Aprobare automată pentru mai multe categorii de ajutoare de stat - 08/07/2008

Neelie Kroes şi predecesorul său, Mario Monti, într-o conferinţă

Proiectele menite să asigure creşterea economică pot beneficia de ajutoare de stat fără notificarea prealabilă a Comisiei.

Comisia a simplificat normele UE privind acordarea ajutorului de stat pentru măsurile care creează locuri de muncă şi stimulează activitatea economică, în special pentru cele care se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii.

Printr-un nou „regulament general de exceptare pe categorii”, statele membre vor putea acorda anumite ajutoare de stat fără a mai fi nevoite să le notifice în prealabil Comisiei Europene. Anterior, aceste tipuri de ajutor de stat erau supuse controlului English Comisiei, astfel încât să nu confere vreun avantaj competitiv neloial.

„Aceste noi norme instituie un cadru clar care permite statelor membre să acorde ajutoare de stat pentru proiecte care vizează crearea de locuri de muncă, creşterea competitivităţii şi îmbunătăţirea mediului, fără a fi necesară intervenţia Comisiei”, a declarat Neelie Kroes, comisarul european pentru concurenţă.

Numărul categoriilor pentru care se poate aproba automat ajutorul de stat aproape că s-a triplat, ajungând în prezent la 26. Noile categorii vizate includ programe de protecţie a mediului, de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de promovare a inovării. De asemenea, ajutorul sub formă de capital de risc şi ajutorul pentru femei în afaceri se încadrează în noul set de categorii.

Noile norme se concentrează în special pe facilitarea primirii de fonduri publice de către întreprinderile mai mici, permiţând acordarea de subvenţii pentru investiţii în valoare de până la 7,5 milioane de euro pe proiect. Ideea care stă la baza acestei iniţiative este că anumite categorii de ajutor de stat sunt în deplină concordanţă cu obiectivele Uniunii şi ar trebui să fie aprobate automat.

Motivul pentru care statele membre trebuie să prezinte Comisiei propunerile de acordare a ajutoarelor de stat este de a evita protecţionismul şi de a încuraja concurenţa loială, scopul final fiind clădirea unei economii sănătoase. Acest proces se poate dovedi însă costisitor şi de durată. De aceea, UE pune în aplicare o serie de măsuri de simplificare, ca parte integrantă a strategiei privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. DeutschEnglishfrançais

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile