Navigācijas ceļš

Zaļā gaisma jaunām valsts palīdzības programmām - 08/07/2008

Nēlī Krusa un viņas priekšgājējs Mario Monti konferencē

Eiropas Savienības valstu pārvaldes iestādēm, kas vēlas sniegt valsts palīdzību uzņēmumiem, nevajadzēs informēt Komisiju, ja vien būs paredzams, ka šī palīdzība veicinās izaugsmi.

vienkāršojusi noteikumus valsts palīdzības piešķiršanas jomā programmām, kas nepārprotami paredz jaunu darba vietu izveidi un stimulē saimniecisko darbību, īpaši tām, kas paredzētas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Iepriekš Komisija pārbaudīja noteikta veida valsts palīdzību English , ko piešķīra ES valstis, lai pārliecinātos, ka šī palīdzība nerada iespēju iegūt netaisnīgu pārākumu pār konkurentiem. Turpmāk saskaņā ar nesen pieņemto "vispārējo grupālo atbrīvojumu" par daudziem projektiem vairs nebūs jāziņo Komisijai.

"Šie jaunie noteikumi piedāvā skaidru regulējumu, lai dalībvalstis bez Komisijas iejaukšanās varētu sniegt mērķtiecīgu palīdzību darba vietu radīšanai, konkurētspējas palielināšanai un vides uzlabošanai," paziņoja par konkurenci atbildīgā komisāre Nēlī Krusa. 

Šobrīd automātiski apstiprināmo palīdzības kategoriju skaits ir 26 – tas ir trīs reizes vairāk nekā iepriekš.Šajās kategorijās ietilpst programmas, kas paredz aizsargāt vidi, uzlabot energoefektivitāti un veicināt inovāciju.Atbrīvojuma darbības jomā pirmo reizi iekļauts arī riska kapitāls un atbalsts sievietēm uzņēmējām.

Jaunojos noteikumos īpaša uzmanība pievērsta tam, lai atvieglinātu valsts līdzekļu saņemšanu mazajiem uzņēmumiem; saskaņā ar šiem noteikumiem ieguldījumu palīdzība konkrētam projektam var sasniegt 7,5 miljonus eiro. To pamatā ir ideja, ka atsevišķu kategoriju valsts palīdzība neapšaubāmi saskan ar ES mērķiem un tāpēc ir apstiprināma automātiski.

Komisija pārbauda valsts palīdzības priekšlikumus, lai cīnītos pret protekcionismu un veicinātu godīgu konkurenci veselīgai ekonomikai.Bet šis process var būt dārgs un laikietilpīgs, tāpēc ES ievieš vairākus vienkāršošanas pasākumus DeutschEnglishfrançais izaugsmes un nodarbinātības stratēģij ietvaros.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites