Navigointipolku

Valtiontukien valvonta kevenee - 08/07/2008

EU:n kilpailukomissaari Neelie Kroes ja hänen edeltäjänsä Mario Monti

EU-maat voivat vastaisuudessa myöntää yritystukia entistä useampiin tarkoituksiin ilman, että tuista on ilmoitettava ennakolta komissiolle. Edellytyksenä on, että tuet edistävät talouskasvua ja työllisyyttä.

Komissio on yksinkertaistanut valtiontukien valvontaa koskevaa EU-lainsäädäntöä. Se haluaa erityisesti helpottaa tuen myöntämistä sellaisille ohjelmille, joilla on selvästi työllistävä tai talouskasvua lisäävä vaikutus. Uudistuksesta hyötyvät etenkin pienet ja keskisuuret yritykset.

Yleisen ryhmäpoikkeuksen ansiosta EU-maiden ei enää tarvitse ilmoittaa tietyistä tuista komissiolle, joka aiemmin valvoi tällaisia valtiontukia English varmistaakseen, ettei niistä koitunut kohtuuttomia kilpailuetuja.

Kilpailukomissaari Neelie Kroesin mukaan uusilla säännöillä luodaan selkeä kehys, joka antaa EU-maille mahdollisuuden myöntää työpaikkojen luomiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja ympäristön parantamiseen tähdättyä tukea ilman, että komission tarvitsee olla asiassa mukana. 

Automaattisesti hyväksyttävän tuen lajeja on nyt lähes kolme kertaa enemmän kuin ennen. Sitä voidaan nyt myöntää 26 erilaiseen tarkoitukseen. Uusia kohteita ovat mm. ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja innovointia edistävät hankkeet. Ensi kertaa poikkeuksen piiriin pääsevät nyt myös riskipääoman tarjoaminen ja naisyrittäjien pienyritykset.

Uusilla säännöillä halutaan erityisesti helpottaa valtiontukien myöntämistä pk-yrityksille. Hankkeisiin voidaan myöntää enintään 7,5 miljoonaa euroa investointitukea. Uudistuksen taustalla on periaate, että tietyt valtiontuen muodot ovat selvästi EU:n tavoitteiden mukaisia, joten ne olisi hyväksyttävä automaattisesti.

Komissio valvoo valtiontukia suojatakseen taloutta protektionismilta ja edistääkseen tasapuolista kilpailua ja näin kansantalouden terveyttä yleensä. Tukimenettelyt voivat kuitenkin viedä aikaa ja rahaa, joten EU haluaa yksinkertaistaa alan lainsäädäntöä osana kasvua ja työllisyyttä edistävää strategiaansa DeutschEnglishfrançais .

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä