Navigatsioonitee

Laiem valik riigi toetatavaid programme saab rohelise tule - 08/07/2008

Neelie Kroes ja tema eelkäija Mario Monti konverentsil

ELi valitsused, kes kavatsevad anda ettevõtjatele riigiabi, ei pea komisjoni sellest enam teavitama juhul, kui kaval on ergutav mõju majanduskasvule

Komisjon on lihtsustanud eeskirju, mis käsitlevad riigiabi andmist programmidele, mille raames luuakse töökohti ja ergutatakse majandustegevust ning mis on eelkõige suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

>Uue grupierandi määruse alusel ei pea komisjoni enam teatavatest projektidest teavitama. Komisjon kontrollis varem ELi riikide sellist laadi riigiabi andmist English , et vältida ebaõiglase konkurentsieelise tekkimist.

Konkurentsivoliniku Neelie Kroesi sõnul nähakse kõnealuste uute eeskirjadega ette selge raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel anda ilma komisjoni sekkumiseta abi, mis on suunatud töökohtade loomisele, konkurentsivõime suurendamisele ja keskkonna parandamisele. 

Automaatse heakskiidu saavate toetatavate valdkondade arv on peaaegu kolmekordistunud – neid on nüüd kokku 26.Uued valdkonnad hõlmavad programme, mis on seotud keskkonnakaitse, energiatõhususe parandamise ja innovatsiooni edendamisega.Esmakordselt on teatamiskohustusest vabastatud ka riskikapitali ja naisettevõtjate toetamisega seotud projektid.

Uute eeskirjadega lihtsustatakse eelkõige riigiabi andmist väikeettevõtjatele, võimaldades anda kuni 7,5 miljoni euro suurust investeerimisabi ühe projekti kohta. Kõnealuste eeskirjade eesmärk seisneb selles, et teatavad riigiabi valdkonnad, mis on selgelt kooskõlas ELi eesmärkidega, peaksid saama automaatse heakskiidu.

Komisjon kontrollib riigiabi andmist käsitlevaid ettepanekuid seetõttu, et hoida ära protektsionismi ja ebaõiglase konkurentsi julgustamist, seda kõike elujõulise majanduse huvides. Kuid see protsess võib olla kulukas ja aeganõudev, seega hakkab EL rakendama mitmeid lihtsustatud meetmeid majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva strateegia DeutschEnglishfrançais raames.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad