Διαδρομή πλοήγησης

Μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις - 08/07/2008

Η Νέιλι Κρους και ο προκάτοχός της Μάριο Μόντι σε συνέδριο

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ δεν οφείλουν πλέον να ενημερώνουν την Επιτροπή για ενισχύσεις προς επιχειρήσεις, εφόσον τονώνεται η ανάπτυξη   

Η Επιτροπή απλούστευσε τους κανόνες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για σχέδια που σαφώς δημιουργούν απασχόληση και τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα, κυρίως δε όσα αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με νέο κανονισμό «γενικών απαλλαγών κατά κατηγορία», η χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων δεν χρειάζεται πλέον την έγκριση της Επιτροπής. Μέχρι τώρα, η Επιτροπή εξέταζε εξονυχιστικά τέτοιου είδους κρατικές ενισχύσεις English που χορηγούσαν κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζει ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός.

"Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν ένα σαφές πλαίσιο που παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη δημιουργία απασχόλησης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, χωρίς να χρειάζεται πλέον η παρέμβαση της Επιτροπής", τόνισε η επίτροπος ανταγωνισμού Νέιλι Κρους. 

Οι κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων που εγκρίνονται πλέον αυτόματα έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί, φθάνοντας τις 26. Στις νέες κατηγορίες, που δεν χρειάζονται εκ των προτέρων έγκριση, περιλαμβάνονται τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και προώθησης της καινοτομίας. Για πρώτη φορά, εγκρίνονται αυτόματα ενισχύσεις για επιχειρηματικά κεφάλαια καθώς και για προγράμματα στήριξης των γυναικών επιχειρηματιών.

Στόχος των νέων κανόνων είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι, επιτρέπεται επενδυτική ενίσχυση μέχρι 7,5 εκατ. ευρώ για κάθε σχέδιο, με το σκεπτικό ότι ορισμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τους στόχους της Ένωσης και, κατά συνέπεια, πρέπει να εγκρίνονται αυτομάτως.  

Ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή επιθυμεί να ελέγχει τις προτάσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων είναι ότι θέλει να εξαλείψει τον προστατευτισμό και να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, με απώτερο στόχο μια εύρωστη οικονομία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μπορεί να αποβεί δαπανηρή και χρονοβόρα, και γι αυτό η ΕΕ θέτει σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα απλούστευσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση DeutschEnglishfrançais .

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι