Навигационна пътека

Одобрени са нови видове държавни помощи - 08/07/2008

Нели Крус и нейният предшественик Марио Монти на конференция

Правителствата от ЕС, които планират да отпуснат публични средства на предприятия, вече не трябва да уведомяват Комисията за това – при условие че схемата може да засили растежа.

Европейската комисия опрости правилата на ЕС за държавни помощи , отпускани за програми, които създават работни места и стимулират икономическата дейност, и особено за програми, насочени към малките и средните предприятия.

>Комисията вече не трябва да бъде уведомявана за подобни проекти. Тя контролира отпускането на държавни помощи English от страните от ЕС, за да гарантира, че те не предоставят несправедливи конкурентни предимства.

„С тези нови правила се създава ясна рамка, позволяваща на държавите-членки да отпускат помощи за създаване на работни места, поощряване на конкурентоспособността и подобряване на околната среда, без да се налага Комисията да се намесва“, каза комисарят по конкуренцията Нели Крус. 

Видовете субсидии, които се одобряват автоматично, вече са близо три пъти повече от преди – 26.Сред тях са субсидиите за програми за опазване на околната среда, за подобряване на енергийната ефективност и за стимулиране на иновациите.Рисковият капитал и помощите за жени в бизнеса също се разрешават.

Новите правила улесняват получаването на държавни средства от малките фирми, като вдигат тавана на допустимата инвестиционна помощ за даден проект до 7,5 млн. евро. Идеята е да се автоматизира одобряването на определени категории държавни помощи, които явно съответстват на целите на ЕС.

Комисията проверява предложенията за държавни помощи, за да предотврати протекционизма и да насърчи лоялната конкуренция, като по този начин гарантира доброто здраве на икономиката. Проверката обаче често поглъща много време и пари, поради което ЕС се стреми да опрости правилата като част от своята стратегия за растеж и заетост DeutschEnglishfrançais .

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки