Sökväg

Ny plan för småföretag - 26/06/2008

Olika arbetstagare i sina arbetskläder

Minskad byråkrati för små och medelstora företag. Det är innehållet i EU-kommissionens nya plan som framhåller hur viktiga småföretagen är för EU:s ekonomi.

Det planerade initiativet för att främja småföretagen, ”Small Business Act” , är en milstolpe, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Det innebär mindre byråkrati och bättre villkor för företagarna.

I EU finns 23 miljoner små och medelstora företag, dvs. företag med högst 250 anställda. De står för merparten av jobben i EU, särskilt inom textil-, bygg- och möbelbranschen. Utan småföretagen stannar EU.

Men småföretagen möter ofta enorma administrativa hinder och svårigheter att hitta finansiering. Företagandet hämmas också av att omgivningen inte förstår hur viktiga småföretagen är.

Den nya planen ingår i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. I planen föreslås insatser för att göra det lättare och mer lockande att starta och driva företag. Man ska t.ex. kunna starta ett nytt företag på bara en vecka. Att få tillstånd för verksamheten bör ta högst en månad. EU har redan lovat att minska småföretagens administrativa börda med 25 % till 2012. Man vill också öka intresset för företagande, särskilt bland ungdomar.

Företagen ska dessutom få lättare tillgång till finansiering och en ny chans om de går i konkurs. Europeiska investeringsbanken planerar att införa fler instrument för att stödja småföretag.

Kommissionen föreslår också en ny europeisk företagsform för att hjälpa småföretagen att flytta över nationsgränserna. Tanken är att de nya privata europabolagen ska startas enligt samma förfarande i hela EU. Det ska också bli lättare att bilda dotterbolag i andra EU-länder. 99 % av alla företag i EU är småföretag och de står för 70 % av jobben. Trots det väljer de oftast att stanna i det egna landet i motsats till de större företagen.

Andra förslag är att öka möjligheten till statligt stöd, t.ex. för utbildning, forskning och utveckling och se till att småföretagen får betalt snabbt. EU-länderna kan också få möjlighet att sänka momssatserna för tjänster som tillhandahålls av lokala företag.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar