Navigacijska pot

Boljši časi za mala podjetja - 26/06/2008

Delavci v delovni obleki

Evropska komisija je predstavila načrt za odpravo birokratskih in drugih ovir, s katerimi se spopadajo mala in srednja podjetja, ter poudarila njihovo vlogo v gospodarstvu EU.

Načrtovana pobuda za mala podjetja „Small Business Act“ je po besedah predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa „ključni preobrat“, ki podjetnikom prinaša boljše čase z manj birokracije.

V Evropski uniji posluje približno 23 milijonov malih in srednjih podjetij (to so podjetja z manj kot 250 zaposlenimi). Predstavljajo večino delovnih mest v EU, predvsem v ključnih industrijskih panogah, kot so tekstilna industrija, gradbeništvo in pohištvena industrija. Nič čudnega, da so bistvenega pomena za uspešnost gospodarstva.

Toda prav ta podjetja se pogosto spopadajo z velikimi administrativnimi ovirami in težko najdejo potrebne finančne vire. Premalo je tudi razumevanja za pomen malega gospodarstva.

Načrtovana pobuda je del strategije za gospodarsko rast in delovna mesta in si med drugim prizadeva ustvariti razmere, v katerih bo podjetništvo postalo privlačnejše za ljudi. Za ustanovitev podjetja bo tako potrebno največ teden dni, za pridobitev vseh licenc in dovoljenj pa največ mesec dni. Evropska unija se je že odločila, da bo do leta 2012 administrativno obremenitev za mala podjetja zmanjšala za 25 odstotkov. S predlagano pobudo želi vzbuditi tudi zanimanje za podjetništvo, predvsem pri mladih.

Finančni viri bodo dostopnejši, podjetniki v stečaju bodo dobili novo priložnost. Evropska investicijska banka tako razmišlja o večjem številu različnih finančnih podpor za mala podjetja.

Evropska komisija želi malim podjetjem pomagati pri širjenju poslovanja čez državne meje in predlaga novo obliko podjetja, tako imenovano evropsko podjetje v zasebni lasti. Po teh novih pravilih bi bil postopek ustanovitve enak po vsej EU, odpiranje podružnice v drugi državi EU pa lažje. Mala podjetja predstavljajo več kot 99 % vseh podjetij v EU (v njih pa dela 70 % vseh zaposlenih), vendar drugače kot velika podjetja poslujejo predvsem v okviru državnih meja.

Med predlaganimi ukrepi so še državne pomoči, npr. pri usposabljanju, raziskavah in razvoju, in pravočasno plačevanje malim podjetjem. Države bodo lahko tudi zmanjšale davek na dodano vrednost za storitve, ki jih opravljajo lokalna podjetja.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave