Navigačný riadok

Nový plán – impulz pre rast MSP - 26/06/2008

Pracovníci z rôznych odvetví v pracovných odevoch

Komisia zverejnila plán, ktorý má pomôcť znížiť byrokraciu a odstrániť ďalšie prekážky pre malé a stredné podniky a v ktorom vyzdvihuje ich kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve.

Ako o pripravovanej iniciatíve na podporu malých a stredných podnikov „Small Business Act” vyhlásil predseda Komisie José Manuel Barroso, je „rozhodujúcim medzníkom”,ktorý podnikateľom zaručí menej byrokracie a viac podpory.

V EÚ pôsobí približne 23 miliónov malých a stredných podnikov (podniky, ktoré nezamestnávajú viac ako 250 zamestnancov).Sú zdrojom väčšiny pracovných miest v EÚ, najmä v kľúčových odvetviach ako sú textilný, stavebný a nábytkársky priemysel a sú dôležitým želiezkom pri dosahovaní hospodárskeho úspechu.  

Tieto podniky však často musia čeliť obrovským administratívnym prekážkam a ťažkostiam pri zabezpečovaní svojich finančných zdrojov.Ďalším úskalím podnikania v Európe je nedoceňovanie významu týchto podnikov.

Plán je súčasťou európskej stratégie rastu a zamestnanosti a okrem iného obsahuje návrhy na opatrenia, ktoré by zjednodušili a zatraktívnili počiatočnú fázu podnikania ako aj jeho samotné prevádzkovanie.Jedným z nich je obmedzenie času potrebného na založenie novej spoločnosti na nie viac ako jeden týždeň.Získanie oprávnení a povolení by nemalo presiahnuť jeden mesiac.EÚ sa už zaviazala, že do roku 2012 zníži administratívnu záťaž pre malé a stredné podniky o 25 %.Navrhovaný plán by mal zároveň vzbudiť záujem o podnikanie, najmä medzi mladými ľuďmi.

Ďalším prínosom pre podnikateľov bude ľahší prístup k úverom a možnosť druhej šance, ak im prvý podnikateľský pokus stroskotá.V tejto súvislosti plánuje Európska investičná banka rozšíriť portfólio svojich nástrojov na podporu malých a stredných podnikov.

Komisia navrhuje aj novú formu európskej spoločnosti, ktorá by pomohla malým firmám rozšíriť svoje aktivity za hranice jedného členského štátu.Nové pravidlá pre európsku súkromnú spoločnosť by vytvorili jednotný postup na začatie podnikania v rámci EÚ, ktorý by podnikom uľahčil zakladanie dcérskych spoločností v iných členskýchštátoch.Hoci MSP predstavujú 99 % z celkového počtu spoločností v EÚ (a poskytujú 70 % pracovných miest), väčšina z nich na rozdiel od veľkých spoločností pôsobí v jednej krajine.

K ďalším z návrhov nového plánu patrí lepší prístup podnikov k vládnej podpore, napríklad k finančným prostriedkom na školenia, výskum a rozvoj a opatrenia zaisťujúce včasnú platbu faktúr.Krajiny by tiež získali možnosť zaviesť nižšiu DPH na služby poskytované miestnymi podnikmi.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy