Ścieżka nawigacji

Nowy plan na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw - 26/06/2008

Przedstawiciele różnych zawodów w strojach roboczych

Komisja przedstawiła plan, który ma ograniczyć obciążenia administracyjne i inne przeszkody, z którymi muszą zmagać się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przypomniała, że to właśnie one mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki UE.

„Tzw. Small Business Act – pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw – jest dokumentem o charakterze przełomowym”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso. Ma on przyczynić się do ograniczenia biurokracji i tym samym ułatwić życie przedsiębiorcom. 

W UE istnieje około 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw (tj. firm zatrudniających maksymalnie 250 pracowników).To właśnie MŚP zapewniają najwięcej miejsc pracy w UE, zwłaszcza w głównych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł tekstylny, budowlany czy meblarski, a także mają zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania gospodarki.

Niestety firmy często napotykają na ogromne trudności administracyjne oraz problemy z pozyskaniem funduszy. Niedocenianie znaczenia małych firm dla gospodarki również działa jako hamulec dla przedsiębiorczości w Europie.

Nowy plan jest częścią unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przewidziano w nim m.in. działania mające ułatwić rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz sprawić, że stanie się ono bardziej atrakcyjne. Na przykład czas potrzebny do założenia firmy ma zostać ograniczony do tygodnia,a otrzymanie pozwolenia na prowadzenie działalności oraz innych zezwoleń nie powinno zabrać więcej niż jeden miesiąc. Już wcześniej UE zobowiązała się do ograniczenia obciążeń administracyjnych dla MŚP o 25 proc. do 2012 r.Nowy plan ma również przyczynić się do krzewienia kultury przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych.

Firmy będą miały również łatwiejszy dostęp do finansowania, a jeżeli nie powiedzie im się za pierwszym razem, będą mogły liczyć na drugą szansę .Europejski Bank Inwestycyjny zamierza zróżnicować gamę instrumentów służących wspieraniu MŚP.

Pragnąc ułatwić małym firmom rozszerzanie działalności na rynki zagraniczne, Komisja proponuje stworzenie zupełnie nowego rodzaju firmy: europejskiej spółki prywatnej. Procedura zakładania firmy byłaby taka sama w całej UE. Ułatwiłoby to również przedsiębiorstwom otwieranie filii w innych państwach członkowskich. Choć małe firmy stanowią ponad 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE (i zapewniają 70 proc. miejsc pracy) w większości przypadków ich działalność nie wykracza poza granice krajowe. Zupełnie inaczej dzieje się w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Inne propozycje przewidują ułatwienie firmom dostępu do pomocy państwa, zwłaszcza w dziedzinie szkoleń i badań naukowych, oraz zagwarantowanie, że MŚP będą otrzymywać płatności w określonym terminie. Państwa członkowskie będą również miały możliwość obniżania podatku VAT na usługi świadczone lokalnie.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki