Kruimelpad

Nieuw plan steun in de rug voor kleine bedrijven - 26/06/2008

Mensen met verschillende beroepen in werkkledij

Het midden- en kleinbedrijf is van vitaal belang voor de Europese economie. De Commissie wil dan ook wat doen aan de bureaucratische en andere hindernissen voor kleine ondernemingen.

De geplande"Small Business Act" (initiatief voor kleine ondernemingen) is een "cruciale mijlpaal", zegt José Manuel Barroso. Met andere woorden: meer aandacht en minder bureaucratie voor ondernemers.

De EU telt zo'n 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen (met minder dan 250 werknemers). Ze zorgen voor het merendeel van de banen in de EU, vooral in belangrijke sectoren zoals de textiel, bouw en meubelindustrie. Ze zijn dan ook van vitaal belang voor een gezonde economie.

Helaas stuit het midden- en kleinbedrijf vaak op administratieve en financieringsproblemen. Het ondernemerschap in Europa wordt ook geremd doordat het belang van kleine bedrijven wordt onderschat.

Het plan maakt deel uit van destrategie voor groei en banenvan de EU en is onder andere bedoeld om het oprichten en managen van een onderneming makkelijker en aantrekkelijker te maken. Zo zou de termijn voor het oprichten van een nieuw bedrijf niet meer dan een week mogen bedragen. En de vergunningen zouden binnen een maand rond moeten zijn. De EU had al toegezegd om de administratieve rompslomp voor het MKB tegen 2012 met 25% te verminderen. De voorstellen moeten het ondernemerschap aantrekkelijker maken, vooral onder jongeren.

Ondernemingen moeten ook makkelijker toegang krijgen tot financieringen en een tweede kans krijgen na een faillissement. DeEuropese Investeringsbankwil daarom ook financieringsinstrumenten aanbieden voor kleine ondernemingen.

Bovendien overweegt de Europese Commissie een nieuwe rechtsvorm voor bedrijven, waardoor kleine ondernemers makkelijker in het buitenland zaken kunnen doen. Die nieuweEuropese besloten vennootschapzou in de hele EU op dezelfde manier kunnen worden opgericht en ook filialen in andere EU-landen zijn dan geen probleem meer. Hoewel het MKB goed is voor meer dan 99% van alle ondernemingen (en 70% van de werkgelegenheid) zijn ze zelden over de grens actief, in tegenstelling tot grote concerns.

Verder liggen er nog voorstellen voor meer overheidssteun (voor opleiding, onderzoek & ontwikkeling, enz.) en om kleine ondernemers te beschermen tegen wanbetalers. Landen zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om de btw voor diensten door lokale bedrijven te verlagen.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links