Navigācijas ceļš

Labs plāns MVU attīstībai - 26/06/2008

Dažādu profesiju pārstāvji darba apģērbā

Komisija nāk klajā ar plānu, kas paredz samazināt birokrātiju, kas apgrūtina mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Tā arī uzsver MVU izšķirošo nozīmi Eiropas ekonomikā.

Plānotā MVU veicināšanas iniciatīva "Small Business Act" , pēc Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuels Barrozu domām, ir izšķirošs solis. Tas paredz "mazāk birokrātijas un vairāk iespēju" uzņēmējiem.

ES darbojas aptuveni 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu (uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir mazāk nekā 250). Tie nodrošina lielāko daļu darba vietu ES, īpaši tādās svarīgās nozarēs kā tekstilrūpniecība, būvniecība un mēbeļu ražošana, un to ieguldījums ES ekonomikā ir ļoti liels.

Bet šiem uzņēmumiem, lai iegūtu finansējumu, bieži vien ir jāpārvar būtiski administratīvi šķēršļi un grūtības. Uzņēmējdarbībai Eiropā kaitē arī tas, ka nenovērtē mazo uzņēmumu nozīmi.

Plāns ir izstrādāts atbilstoši izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai un aicina politikas veidotājus izstrādāt politiku, kas atvieglinātu uzņēmējdarbības sākšanu un izvēršanu un rosinātu lielāku interesi par to. Plāns, piemēram, paredz samazināt jauna uzņēmuma izveidei nepieciešamo laiku līdz ilgākais vienai nedēļai. Uzņēmumam licences un atļaujas būtu jāsaņem ilgākais mēneša laikā. ES jau ir uzņēmusies saistības samazināt MVU administratīvo slogu par 25 % līdz 2012. gadam. Ierosinātais plāns arī paredz pasākumus, lai rosinātu interesi par uzņēmējdarbību, īpaši jauniešu vidū.

Uzņēmumiem būs vieglāk iegūt finansējumu, un tie varēs izmantot otro iespēju neveiksmes gadījumā.Saskaņā ar šiem centieniem Eiropas Investīciju banka plāno dažādot savus instrumentus, lai atbalstītu MVU.

Komisija arī ierosina ieviest jaunas juridiskās formas Eiropas uzņēmumus, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem izvērst pārrobežu darbību: Eiropas privātsabiedrības. Visā Eiropas Savienībā būtu viena uzņēmuma izveides procedūra, un tas atvieglotu filiāļu atvēršanu citās dalībvalstīs. Lai gan MVU skaita ziņā atbilst 99 % ES uzņēmumu un nodrošina 70 % darba vietu, vairumā gadījumu un atšķirībā no lielajiem uzņēmumiem tie veic savu darbību savā valstī.

Citi priekšlikumi paredz veicināt valsts atbalsta pieejamību, īpaši izglītības un pētniecības un izstrādes jomā, kā arī pēc iespējas novērst novēlotus maksājumus. Dalībvalstīm būtu arī iespēja samazināt PVN pakalpojumiem, ko sniedz vietēji uzņēmumi.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites