Naršymo kelias

Naujame plane – palankesnės sąlygos mažosioms įmonėms - 26/06/2008

Įvairių profesijų darbuotojai su uniformomis

Komisija supažindino su planu, kaip mažinti biurokratinius ir kitus suvaržymus mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pabrėždama jų itin svarbų vaidmenį ES ekonomikoje.

Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso teigimu, siūlomas Smulkiojo verslo aktas (angl. „Small Business Act“) yra svarbus žingsnis.Dėl jo sumažės verslą varžančios biurokratijos, o verslininkai įgis daugiau veikimo laisvės.

ES yra apie 23 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių (t. y. įmonių, kuriose yra ne daugiau kaip 250 darbuotojų). Jose dirba didžioji ES darbo jėgos dalis, ypač pagrindinių pramonės šakų – tekstilės, statybos, baldų gamybos, todėl jos laikomos gyvybiškai svarbiomis ekonomikos sėkmei.

Tačiau šios įmonės dažnai patiria didelių administracinių suvaržymų ir finansavimo užtikrinimo sunkumų. Europoje verslui taip pat trukdo tai, kad mažosios įmonės nepakankamai vertinamos.

Naujasis planas įtrauktas į ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Tai viena iš iniciatyvų, kuria siekiama, kad įmonių steigimas ir valdymas būtų paprastesnis bei patrauklesnis: naują įmonę turėtų būti galima įsteigti ne ilgiau kaip per savaitę, o gauti naują verslo liudijimą ar leidimą – ne ilgiau kaip per mėnesį. ES jau įsipareigojo iki 2012 m. 25 % sumažinti mažųjų įmonių administracinę naštą. Siūlomas planas taip pat skirtas verslumui skatinti, ypač tarp jaunimo.

Verslo įmonėms bus suteikiama galimybė lengviau gauti finansavimą, o verslui žlugus – bandyti dar kartą. Atsižvelgdamas į tai Europos investicijų bankas planuoja įvairinti mažųjų įmonių paramos priemones.

Be to, Komisija siūlo naują Europos bendrovės tipą, kad būtų galima padėti mažosioms įmonėms veikti įvairiose šalyse. Naujosiomis „ Europos privačiosios bendrovės“ taisyklėmis būtų sukuriama bendra ES įmonių steigimo procedūra. Taip bendrovėms būtų paprasčiau steigti pavaldžiąsias bendroves kitose ES šalyse. Nors mažosios įmonės sudaro daugiau kaip 99 % visų ES įmonių (ir jose yra 70 % darbo vietų), kitaip nei didelės bendrovės, jos dažniausiai veikia tik savo valstybėje narėje.

Dar siūloma sudaryti geresnes sąlygas gauti vyriausybių paramą, pvz.: mokymui bei moksliniams tyrimams ir plėtrai, ir užtikrinti spartų atsiskaitymą su mažosiomis įmonėmis. Šalys taip pat galėtų sumažinti PVM vietos įmonių teikiamoms paslaugoms.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos