Navigointipolku

Pienyritysten toimintaa helpotetaan - 26/06/2008

Työntekijöitä työasuissaan

Komissio esittää uudistuksia, joilla vähennetään pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollisia velvoitteita.

Suunnitteilla on erityinen Small Business Act -toimenpidepaketti , jonka tarkoituksena on helpottaa pk-yritysten toimintaa ja vähentää niiden paperisotaa.EU:n yleisenä tavoitteena on keventää pienyritysten hallinnollista taakkaa 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.

Pk-yrityksillä tarkoitetaan liikeyrityksiä, joissa on enintään 250 työntekijää. Niitä on erityisen runsaasti teollisuuden avainaloilla kuten tekstiili-, rakennus- ja huonekaluteollisuudessa. EU:ssa pk-yrityksiä on noin 23 miljoonaa eli 99 prosenttia kaikista yrityksistä, ja niissä on 70 prosenttia työpaikoista, joten niiden taloudellinen merkitys on suuri.

Pienestä koostaan huolimatta näillä yrityksillä on yhtä paljon hallinnollisia velvoitteita kuin suuryrityksillä, ja byrokratiasta aiheutuva työmäärä ja kustannukset ovat suhteellisesti selvästi suuremmat. Pienyritysten on usein myös hankalaa saada ulkopuolista rahoitusta.Yrittäjät kärsivät vielä siitä, että Euroopassa ei välttämättä aina ymmärretä pienyritysten merkitystä EU:n taloudelle.

"Small Business Act on merkittävä askel EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian toteuttamisessa", toteaa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Tavoitteena on tehdä yrityksen perustaminen ja toiminta helpommaksi ja houkuttelevammaksi.Menettelyjä halutaan muuttaa niin, että uuden yrityksen voi perustaa viikossa ja toimiluvat hankkia kuukaudessa.Lisäksi etsitään uusia keinoja saada etenkin nuoret kiinnostumaan yritystoiminnasta.

Erityistoimin pyritään myös helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saantia ja antamaan vararikkoon ajautuneille yrittäjille mahdollisuus yrittää uudelleen.Euroopan investointipankki on myös tahollaan ilmoittanut monipuolistavansa rahoitusvälineitä, joista annetaan tukea pk-yrityksille.

Komissio esittää myös eurooppayhtiösääntöjen muuttamista niin, että pk-yritykset voivat toimia helpommin toisessa EU-maassa.Ns. yksityinen eurooppayhtiö voitaisiin perustaa samalla tavoin kaikkialla EU:ssa.Pk-yritykset toimivat enimmäkseen vain yhdessä maassa, toisin kuin suuryritykset.

Lisäksi halutaan parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia käyttää valtiontukea esimerkiksi koulutukseen, tutkimus- ja kehitystyöhön ja ympäristönsuojeluun. Myös maksuviivästyssäännöksiä on määrä muuttaa pk-yritysten eduksi.Komissio ehdottaa niin ikään, että EU-maat voisivat halutessaan alentaa arvonlisäveroa palveluilta, joita paikalliset yrittäjät tarjoavat.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä