Navigatsioonitee

Uus kava väikeettevõtete toetuseks - 26/06/2008

Töötajad tööriietes

Komisjon avaldas kava väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevust takistava bürokraatia ja muude probleemide vähendamiseks, rõhutades asjaomaste ettevõtete tähtsust ELi majandusele.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul on kavandatav väikeettevõtete tegevust edendav algatus („ Small Business Act ”) oluline tähis. Sellega vähendatakse ettevõtjate jaoks bürokraatiat ja lihtsustatakse asjaajamist.

ELis tegutseb umbes 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega (s.t vähem kui 250 töötajaga) ettevõtet. VKEd loovad ELis enamiku töökohti, eriti sellistes põhitööstusharudes nagu tekstiilitööstus, ehitus ja mööblitööstus. VKEd on majanduse edukuse seisukohast väga olulised.

VKEd kogevad siiski sageli suuri haldustõkkeid ning raskusi rahastamisega.Euroopas takistab ettevõtlust ka vähene arusaamine sellest, kui oluline on väikeettevõtete roll.

Kava on osa ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegiast. Sellega kutsutakse muuhulgas üles järgima poliitikat, mis teeks ettevõtete loomise ja käigushoidmise lihtsamaks ja atraktiivsemaks. Uue ettevõtte loomine ei tohiks võtta rohkem aega kui üks nädal. Tegevusloa saamine ei tohiks kesta üle kuu. EL on juba võtnud endale kohustuse vähendada väikeettevõtete halduskoormust 25% võrra aastaks 2012. Üks komisjoni esitatud kava eesmärke on ka äratada inimestes (eriti noorte hulgas) huvi ettevõtluse vastu.

Samuti saab ettevõtetel olema parem juurdepääs rahalistele vahenditele ning neile antakse ebaõnnestumise korral veel üks võimalus. Sellest lähtuvalt kavatseb Euroopa Investeerimispank mitmekesistada väikeettevõtete toetamiseks ette nähtud vahendeid.

Komisjoni ettepanek hõlmab ka uutlaadi Euroopa äriühingut, mis võimaldaks väikeettevõtetel tegutseda väljaspool oma liikmesriigi piire. Euroopa eraühingu eeskirjadega luuakse kõikjal ELis ühetaolised ettevõtte asutamise reeglid ning lihtsustatakse tütarettevõtete loomist teises liikmesriigis. Kuigi väikeettevõtted moodustavad ELis ettevõtetest üle 99% ning annavad töökohtadest 70%, tegutsevad nad erinevalt suurtest ettevõtetest peamiselt oma liikmesriigi piires.

Muude ettepanekutega parandatakse juurdepääsu valitsuse toetustele, mida eraldatakse näiteks koolitusele ning uurimis- ja arendustegevusele, ning kindlustatakse väikeettevõtetele kiire maksete laekumine. Liikmesriikidel oleks ka võimalus vähendada kohalike ettevõtete osutatavate teenuste käibemaksu.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad