Διαδρομή πλοήγησης

Ώθηση στις μικρές επιχειρήσεις - 26/06/2008

Εργάτες με φόρμες εργασίας

Η Επιτροπή ανακοινώνει σχέδιο για τη μείωση της γραφειοκρατίας και άλλων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπογραμμίζει το ζωτικό τους ρόλο στην οικονομία της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, "Small Business Act" , αποτελεί σταθμό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, καθώς θα δώσει νέα ώθηση στις επιχειρήσεις αυτές μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η ΕΕ περιλαμβάνει στους κόλπους της 23 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δηλαδή εταιρείες με λιγότερους από 250 υπαλλήλους) οι οποίες εξασφαλίζουν την πλειονότητα των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, ιδίως σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους όπως η κλωστοϋφαντουργία, οι κατασκευές και η επιπλοποιία, και θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της οικονομίας.

Συχνά όμως οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν τεράστια διοικητικά εμπόδια και δυσκολίες ως προς την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Επίσης, η επιχειρηματικότητα παρεμποδίζεται στην Ευρώπη, επειδή υποτιμάται η σημασία των μικρών επιχειρήσεων.

Το σχέδιο εντάσσεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση και συνιστά, μεταξύ άλλων, πολιτικές που θα διευκολύνουν και θα καταστήσουν ελκυστικότερη τη σύσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων. Ο χρόνος, για παράδειγμα, που απαιτείται για τη σύσταση μιας νέας εταιρείας θα πρέπει να μειωθεί σε μια εβδομάδα το πολύ και οι σχετικές άδειες θα πρέπει να εκδίδονται εντός ενός μηνός κατ’ ανώτατο όριο. Η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει κατά 25% το διοικητικό φόρτο για τις μικρές επιχειρήσεις μέχρι το 2012. Το προτεινόμενο σχέδιο στοχεύει στην τόνωση του ενδιαφέροντος για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως μεταξύ των νέων.

Θα εξασφαλιστεί επίσης η ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις και θα τους δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποτυχίας . Ευθυγραμμιζόμενη με αυτό το στόχο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σκοπεύει να διαφοροποιήσει τα μέσα που διαθέτει για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια νέα μορφή ευρωπαϊκής εταιρείας, την "Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία", για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να επεκταθούν πέραν των εθνικών συνόρων. Με τον τρόπο αυτό θα καθιερωθεί μια κοινή διαδικασία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλη την ΕΕ και θα διευκολυνθεί η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών σε άλλες χώρες της ΕΕ. Παρά το ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 99% των εταιρειών στην ΕΕ (και το 70% των θέσεων απασχόλησης), εξακολουθούν, σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείες, να παραμένουν εντός των εθνικών συνόρων.

Άλλες προτάσεις του σχεδίου αφορούν την ευκολότερη πρόσβαση σε κρατική στήριξη, π.χ. στους τομείς της κατάρτισης και της έρευνας και ανάπτυξης, και τη διασφάλιση άμεσων πληρωμών σε μικρότερες εταιρείες. Παράλληλα οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ για υπηρεσίες που παρέχουν τοπικές επιχειρήσεις.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι