Sti

Nyt løft til små virksomheder - 26/06/2008

Forskellige lønmodtagere i arbejdstøj

Kommissionen afslører plan om at lette især de bureaukratiske byrder for små og mellemstore virksomheder og understreger deres afgørende betydning for EU's økonomi.

Det nye EU-initiativ "Small Business Act" er en "milepæl", udtalte Kommissionens formand, José Manuel Barroso. Den vil betyde "mindre bureaukrati og flere åbne døre" for iværksættere.

EU huser omkring 23 millioner små og mellemstore virksomheder (firmaer med under 250 ansatte). De tegner sig for størstedelen af arbejdspladserne i EU, især i vigtige sektorer som tekstil-, bygge- og møbelbranchen, og regnes som afgørende for EU's økonomiske succes.

Små virksomheder støder dog ofte ind i enorme administrative forhindringer og kan have svært ved at opnå finansiering. Iværksætteriet i Europa hæmmes også af manglende forståelse for, hvor vigtige små virksomheder er.

Planen indgår i EU's strategi for vækst og beskæftigelse og omfatter blandt andet forslag til ordninger, der gør det lettere og mere attraktivt at starte og drive egen virksomhed. Den tid, det kræver at oprette en ny virksomhed, skal eksempelvis begrænses til en uge. Det må ikke tage mere end en måned at få licenser og tilladelser. EU har allerede lovet at mindske den administrative byrde for små virksomheder med 25 % inden 2012. Den nye plan skal også stimulere interessen for at starte egen virksomhed, især blandt unge.

 

Virksomhederne skal desuden have lettere adgang til finansiering og en chance mere, hvis de går ned. Den Europæiske Investeringsbank planlægger således at indføre flere instrumenter til støtte for små virksomheder.

Kommissionen foreslår også en ny form for europæisk selskab for at gøre det lettere for små firmaer at bevæge sig ud over landets grænser. De nye regler om det europæiske private selskab vil indføre en fælles procedure for start af virksomhed i hele EU og gøre det lettere for virksomheder at oprette datterselskaber i andre EU-lande. Selv om små virksomheder udgør over 99 % af det samlede antal virksomheder i EU (og tegner sig for 70 % af arbejdspladserne), holder de sig i modsætning til store virksomheder normalt inden for landets grænser.

Der er også stillet forslag om at give bedre adgang til offentlig støtte, f.eks. til uddannelse og forskning og udvikling, og om at sikre, at små virksomheder får betaling til tiden. Landene får også mulighed for at sænke momsen på serviceydelser fra lokale virksomheder.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links