Cesta

Nový impuls pro malé podniky - 26/06/2008

Zástupci různých profesí v pracovním oděvu

Komise zveřejnila plán na snížení byrokratických a ostatních překážek, kterým čelí malé a střední podniky, a zdůraznila význam těchto podniků pro ekonomiku EU.

Předseda Evropské Komise José Manuel Barroso označil připravované sdělení nazvané „ Small Business Act “ za „významný mezník“,který bude pro podnikatele znamenat „méně byrokracie a více podpory“.

V EU existuje přibližně 23 milionů malých a středních podniků (tedy podniků s maximálně 250 zaměstnanci).Tyto podniky poskytují většinu pracovních příležitostí v EU, zejména v klíčových odvětvích, jako jsou textilní průmysl, stavebnictví a nábytkářství, a jsou nezbytné k hospodářskému úspěchu.

Zároveň však často čelí velkým administrativním překážkám a obtížím při zajišťování finančních prostředků.Podnikání v Evropě rovněž brání nedostatečné pochopení významu drobného podnikání.

Nový plán je součástí strategie EU pro růst a zaměstnanost a vyzývá mimo jiné k opatřením, jejichž cílem bude zjednodušit zakládání a provoz podniků a zvýšit atraktivitu podnikání.Zde se jedná mimo jiné o zkrácení doby potřebné k založení podniku na méně než týden.Také udělení licence nebo povolení by nemělo trvat déle než měsíc.Unie se již zavázala snížit do roku 2012 administrativní zátěž malých podniků o 25 %.Cílem navrhovaného plánu je i zvýšit zájem o podnikání, zejména u mladých lidí.

 

Podniky budou mít rovněž snadnější přístup k financování a v případě neúspěchu budou mít i druhou šanci.V této souvislosti se Evropská investiční banka chystá rozšířit nabídku nástrojů na podporu malých podniků.

Komise rovněž navrhuje novou právní formu evropských podniků, která má malým podnikům usnadnit činnost v zahraničí.Pravidla pro tuto novou „evropskou soukromou společnost“ budou zahrnovat jednotný postup založení společnosti v celé EU a usnadní vytváření dceřiných společností v ostatních zemích unie.Třebaže malé podniky představují více než 99 % podniků v EU (a 70 % pracovních míst), vyvíjejí na rozdíl od velkých společností činnost většinou jen v jedné zemi.

K navrhovaným opatřením patří i zlepšení dostupnosti státní podpory, například na odbornou přípravu, výzkum a vývoj, a zajištění včasných plateb malým podnikům.Členské státy budou mít rovněž možnost snížit DPH u služeb poskytovaných místními podniky.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy