Навигационна пътека

Нов план в подкрепа на малките фирми - 26/06/2008

Работници в униформи

Комисията обявява нов план за намаляване на бюрократичните и други пречки пред малките и средни фирми, подчертаващ ключовата им роля за икономиката на ЕС.

Планираната инициатива в подкрепа на малките и средни предприятия „ Small Business Act “ е „крачка напред“, заяви председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу.Тя ще доведе до „по-малко бюрокрация и повече възможности“ за предприемачите.

В ЕС има около 23 млн. малки и средни предприятия (по определение това са компании с по-малко от 250 служители).Те осигуряват повечето работни места в ЕС, особено във важни индустрии като текстилната, строителната и мебелната, и са смятани за решаващи за икономическия успех.

Тези фирми обаче често се сблъскват с огромни административни пречки и трудности при търсенето на финансиране.Пречка пред предприемачеството в Европа е и липсата на разбиране на важната роля на малките предприятия.

Планът е част от Стратегията за растеж и заетост на ЕС и призовава за политики, улесняващи и правещи по-привлекателно започването и ръководенето на бизнес.Сред тях е ограничаване на времето за създаване на компания до не повече от седмица.Получаването на лицензи и разрешителни не бива да отнема повече от месец.ЕС вече пое ангажимент за намаляване на административния товар за малките фирми с 25 % до 2012 г.Предложеният план има за цел и стимулиране на интереса към предприемачеството, особено сред младите хора.

Предприятията също така ще имат по-лесен достъп до финансиране и ще им бъде даван втори шанс, ако се провалят.В съответствие с това Европейската инвестиционна банка планира да разнообрази инструментите си в подкрепа на малките фирми.

Комисията предлага също нова форма на европейско дружество, за да помогне на малките предприятия да излязат извън националните граници.Тези нови правила за „Европейско частно дружество“ ще доведат до обща за целия ЕС процедура за новосъздадени фирми и ще улеснят създаването на филиали на компаниите в други европейски страни.Въпреки че над 99 % от компаниите в ЕС са малки предприятия (на тях се падат и 70 % от работните места), те действат предимно в национални граници, за разлика от големите компании.

Други предложения ще увеличат достъпа до правителствена помощ, например за обучение и изследователска и развойна дейност, и ще гарантират, че на малките компании се плаща бързо.Страните ще могат да намаляват ДДС за услугите, предоставени от местни предприятия.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки