Sökväg

Enterprise Europe Network öppnar butiken - 06/02/2008

Logotypen för Enterprise Europe Network

Ett nytt nätverk ska ge stöd och råd till småföretagen om EU:s åtgärder, program och finansiering.

Nu kan småföretag som vill ha partner i andra EU-länder, som behöver råd om hur de kan utveckla en innovation eller vill veta hur de ska bära sig åt för att söka finansiering från EU få hjälp av det nya nätverket Enterprise Europe Network English.

I nätverket deltar ungefär 500 organisationer, däribland handelskammare, regionala utvecklingsorgan och teknikcenter vid universiteten, liksom 4000 erfarna fackmän.

”Nätverket ska uppmuntra små och medelstora företag, i synnerhet nystartade företag, att bli mer innovativa och förstärka sin tekniska kapacitet” förklarar näringslivskommissionär DeutschEnglishfrançaispolsky Günther Verheugen.

Enterprise Europe sträcker sig utanför EU och omfattar också Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Norge, Island, Armenien, Israel och Schweiz. Mindre än en tiondel av småföretagen vågar satsa utanför sitt eget land, trots att de nationella barriärerna nu är avskaffade. Därför vill nätverket uppmuntra till samarbete över gränserna.

Mindre företag kan ha svårt att hålla sig uppdaterade om förändringar av EU:s regler och åtgärder, så det nya nätverket kommer att informera och ge råd om möjligheter och tänkbara konsekvenser. Det kommer också att öka kunskaperna om de många olika formerna av EU-finansiering – regional, social, forskning, miljöanknuten – och ge återkoppling till kommissionen om i vilken utsträckning EU:s insatser och initiativ passar företagens behov och främjar konkurrensen och den innovativa potentialen.  

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar